Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

Mangler du den juridiske ballast, når du er på tilsyn? Så er dette kursus for dig.

Her bliver du juridisk rustet til at føre tilsyn og håndhæve lovgivningen på natur– eller miljøområdet!

Vi præsenterer de forskellige, relevante vejledninger om tilsyn, retssikkerhedsloven og håndhævelse af naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven.

Du får også gennemgået politianmeldelsen og politiets rolle i miljøsager. Til sidst får du lejlighed til selv at prøve kræfter med en fiktiv sag.
Målgruppe: Alle medarbejdere i kommuner og stat, der arbejder med tilsyn og håndhævelse inden for natur- og miljøområdet. Private rådgivere og miljøansvarlige fra private virksomheder kan med fordel deltage i kurset.
Se program
23. april 2020
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkomst og præsentation
  Annette Vesterager og Mads Kobberø
09:15 Regler og principper for tilsyn på miljø- og naturområdet
  Herunder gennemgås bl.a. tilsynsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning.
  Mads Kobberø
09:45 Retssikkerhedsloven
  Mads Kobberø
10:30 Administrativ håndhævelse
  - Henstilling, indskærpelse, påbud/forbud
  Mads Kobberø
12:30 Frokost
13:30 Politianmeldelse – krav og bilag
  Peter Møller Nielsen
13:45 Politiets muligheder og regler, når der er indgivet politianmeldelse
  Peter Møller Nielsen
14:45 Retsplejeloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven
  - Samspillet mellem disse love ved strafbart forhold
  Peter Møller Nielsen
15:15 Gruppeopgave
  - herunder kaffe, te og kage
  Mads Kobberø og Peter Møller Nielsen
16:30 Gruppeopgave i plenum og afslutning
16:50 Evaluering
  Annette Vesterager og Mads Kobberø
17:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
• Senioranklager Peter Møller Nielsen, Nordjyllands politi
18033
Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet
23. april 2020
Tilmeldingsfrist: 20. marts 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde