Tilsyn og håndhævelse på husdyrbrug for erfarne

Landbrugstilsyn for erfarne

På kurset ser vi på det juridiske grundlag for et tilsyn på husdyrbrug. Det vil være en fordel, hvis du i forvejen har kendskab til at føre landbrugstilsyn, da vi under kurset diskuterer mere detaljerede forhold i forbindelse med tilsyn på landbrug med husdyrhold, herunder håndhævelsesregler, henstillinger, indskærpelser, påbud og forbud samt, hvad er overproduktion efter, at husdyrloven er ændret og hvordan håndteres dette ved tilsynet.
Vi ser på, hvorledes en miljøvagt er opbygget og, hvad en kommunes miljøvagt skal gøre, i det øjeblik der kommer besked om, at der er sket en miljøulykke.Efter at vi har drøftet de forskellige håndhævelsesskridt, får du mulighed for at høre anklagemyndighedens erfaringer med miljøsager og gode råd til tilsyn og politianmeldelser.

Målgruppe: Kommunale medarbejdere, der fører tilsyn med landbrug. Udbyttet af kurset er størst, hvis du har erfaring med landbrugstilsyn samt et grundlæggende kendskab til miljøgodkendelse af husdyrbrug.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Kurset giver dig indgående viden om mere detaljerede forhold i forbindelse med tilsyn på landbrug med husdyrhold, herunder håndhævelsesregler, henstilling, indskærpelse, påbud og forbud samt, hvad er overproduktion efter, at husdyrloven er ændret og hvordan håndteres dette ved tilsynet. Vi ser på, hvorledes en miljøvagt er opbygget og, hvad en kommunes miljøvagt skal gøre, i det øjeblik der kommer besked om, at der er sket en miljøulykke.
Efter at vi har drøftet de forskellige håndhævelsesskridt, får du mulighed for at høre anklagemyndighedens erfaringer med miljøsager og gode råd til tilsyn og politianmeldelser.
Undervisere
Kursusledelse
• Miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen, Hjørring Kommune
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura
• Miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen, Hjørring Kommune
18037
Tilsyn og håndhævelse på husdyrbrug for erfarne
8. september 2020
Tilmeldingsfrist: 8. august 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde