Tilsyn med vandværker

Få overblik over gældende lovgivning og det praktiske tilsyn. Vi vil bl.a. komme omkring disse emner:
- Bekendtgørelsen og vejledningen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
- Indretning og funktion af vandværkernes tekniske anlæg.
- Tilsyn med de tekniske anlæg.
- Den simple - og den videregående vandbehandling

Undervisningen vil veksle mellem faglige indlæg, gruppearbejder og en ekskursion til 2 vandværker (tilsyn).

Målgruppe: Medarbejdere ved kommuner, forsyningselskaber og rådgivere der fører eller skal til at føre tilsyn med vandværker med afsæt i relevant lovgivning.
Se program
20. april 2021
08:30 Morgenbuffet
09:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Anne-Mette R. Rasmussen, Steen S. Wengel og Lea Kromann-Gallop
09:15 Love, bekendtgørelser, vejledninger, normer mv.
  Anne-Mette R. Rasmussen
10:00 Gennemgang af boringers og vandværkers tekniske anlæg
  Steen S. Wengel og Anne-Mette R. Rasmussen
12:30 Frokost
13:30 Hygiejnisk tilsyn på almene vandværker inkl. kildepladser
  - Tolkning af analyser
- Håndhævelse
  Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
15:30 Pause med kaffe, the og kage
16:00 Teknisk tilsyn med vandværker
  - Almene vandværker
- Ikke almene vandværker
  Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
17:30 Opgave: Tilsyn med vandværkers tekniske anlæg
  Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
18:00 Middag
19:15 Opgave: Hygiejnisk tilsyn og sagsbehandling
  Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
20:45 Uformel erfaudveksling i Dråben
21. april 2021
08:00 Opsamling på dag 1
08:15 Planlægning og forberedelse af det teknisk tilsyn
  - Knudlund Vandværk
- Hvinningdal Vandværk
  Steen S. Wengel
09:00 Teknisk tilsyn på de to vandværker
  Steen S. Wengel
10:15 Ekskursion med frokost i det grønne
  Tilsyn på:
- Knudlund Vandværk
- Hvinningdal Vandværk
  Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
14:30 Kaffe, te og kage
14:45 Opfølgning på de to tekniske tilsyn
  Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
15:45 Evaluering af kurset
  Anne-Mette R. Rasmussen og Lea Kromann-Gallop
16:00 Kurset er slut
Uddybende oplysninger
Baggrund
Af “Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg” og den tilhørende vejledning fremgår det at kommunerne skal:

1) Sikre at kvalitetskravene for drikkevand og vand der benyttes i forbindelse med fødevarefremstilling m.v overholdes.
2) Kontrollere at analysekrav og analyseværdier er i overensstemmelse med bekendtgørelsens krav.
3) Føre kontrol med indvundne vandmængder.
4) Føre tilsyn med vandforsyningssystemerne.
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret
• Civilingeniør Anne-Mette R. Rasmussen, Syddjurs Kommune
Undervisere
• Civilingeniør Anne-Mette R. Rasmussen, Syddjurs Kommune
• Geolog Steen S. Wengel, Syddjurs Kommune
18295
Tilsyn med vandværker
20. april 2021 til
21. april 2021
Tilmeldingsfrist: 19. marts 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 8100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde