Tilsyn med svømmebade

Kommunerne skal godkende og føre tilsyn med svømmebade. Kurset giver dig et overblik over gældende lovgivning og ikke mindst det praktiske tilsyn med svømmebade.

Derudover ser vi på overskridelse af kvalitetskrav, og hvordan du skal reagere på eventuelle overskridelser. Der er fokus på fækal forurening og lukketid i forbindelse med dette. Du lærer endvidere at beregne omsætningstiden og filterarealet.

Du lærer noget om kontrol af vandkvalitet, hygiejniske forhold, sikkerhed ved installationer og oplag af farlige stoffer i forbindelse med vandbehandlingen.
Målgruppe: Kommunale sagsbehandlere og tilsynsmedarbejdere, der fører eller skal til at fører tilsyn med svømmebade.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Kommunerne skal godkende og føre tilsyn med svømmebade. Kurset giver dig et overblik over gældende lovgivning og ikke mindst det praktiske tilsyn med svømmebade.

Derudover ser vi på overskridelse af kvalitetskrav, og hvordan du skal reagere på eventuelle overskridelser. Der er fokus på fækal forurening og lukketid i forbindelse med dette.

Du lærer endvideret at beregne omsætningstiden og filterarealet. Du lærer noget om kontrol af vandkvalitet, hygiejniske forhold, sikkerhed ved installationer og oplag af farlige stoffer i forbindelse med vandbehandlingen.
Undervisere
Kursusledelse
• Miljømedarbejder Jesper Poulsen, Odense Kommune
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Halinspektør Allan Bendix, Them Hallerne
• Miljømedarbejder Jesper Poulsen, Odense Kommune
18143
Tilsyn med svømmebade
4. november 2020
Tilmeldingsfrist: 2. oktober 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde