Tilsyn med anlægsarbejder

Kom og få viden om og inspiration til at føre tilsyn med anlægsarbejde.

Du får et grundigt kendskab til en tilsynsførendes pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejde. Vi sætter fokus på nogle af de gængse spørgsmål:
Hvad er et godt tilsyn?
Hvad skal du som tilsynsførende have specielt fokus på?
Hvor optræder fejl hyppigst under anlægsarbejder?
Hvordan siger jeg "nej"?

Udover at få besvaret spørgsmålene får du en indføring i, hvordan du etablerer afløbssystemer, hvordan du forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen, samt hvordan du sikrer et godt samarbejde med entreprenøren.

Målgruppe: Medarbejdere ved forsyningsselskaber, rådgivere, entreprenører, der beskæftiger sig med den udførelsesmæssige del ved renovering eller nyanlæg af afløbssystemer.
Se program
10. maj 2021
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Torben A. Jensen og Annette Vesterager
10:00 Grundlag for fagtilsynet - opsummering
  - Lovgivning og kontraktgrundlag
- Forsikringsforhold og ansvar
  Torben A. Jensen og Per B. Johansen
11:30 Forberedelse af anlægsstart
  Per B. Johansen
12:00 Frokost
13:00 Praktisk tilsyn
  - Forberedelse af anlægsstart, huskeliste
- Materialer og modtagekontrol
- Overpumpning og grundvandssænkning, risiko og ansvar
  Torben A. Jensen og Per B. Johansen
15:00 Kagebord i Dråben
15:30 Praktisk tilsyn - fortsat
  - Krav til entreprenørens kvalitetssikring
- Afleveringsforretningen, acceptkriterier og gråzoner. Hvad vil vi acceptere?
- Byggeledelse og økonomistyring
  Torben A. Jensen og Per B. Johansen
18:00 Middag
19:30 Erfaudveksling
  - Egne problemstillinger
11. maj 2021
08:00 Opsamling på dag 1
  Per B. Johansen og Torben A. Jensen
08:15 Tilsynets pligter, ansvar og plan for sikkerhed og sundhed
  Brian Foldager Larsen
11:00 Gruppearbejde, forberedelse til tilsynsbesøg
  Torben A. Jensen og Per B. Johansen
12:00 Frokost
12:45 Ekskursion: Gennemførelse af tilsyn på en arbejdsplads
  Torben A. Jensen og Per B. Johansen
15:45 Kagebord på Ferskvandscentret
16:15 Forberedelse af tilsynsbemærkningerne fra ekskursionen - gruppearbejde
  Torben A. Jensen
18:00 Middag
19:30 Uformel erfa-udveksling
12. maj 2021
08:00 Opsamling på dag 2
  Torben A. Jensen
08:15 Korrekt etablering af brønde og kloakledninger
  - Medarbejderkvalifikationer og tekniske kompetencer
- Leverandørspecifikationer , kontrol og klasser
  Torben A. Jensen og Per B. Johansen
09:15 Acceptkriterier – godkendelse og kassation
  - Acceptkriterier og godkendelse/kassation
- Entreprenørens dokumentation
  Torben A. Jensen og Per B. Johansen
10:15 Dokumentation af det udførte tilsyn
  - Tilsynsplaner og kontrolplaner
  Torben A. Jensen og Per B. Johansen
12:15 Frokost
13:15 Fremlæggelse af tilsynsbemærkningerne (gruppearbejderne fra dag 2)
  Torben A. Jensen og Per B. Johansen
15:00 Evaluering og afslutning
  - Kagebord
  Torben A. Jensen, Per B. Johansen og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Projektleder Torben A. Jensen, Sweco Danmark A/S
Undervisere
• Projektleder Torben A. Jensen, Sweco Danmark A/S
• Tilsynsførende Per B. Johansen, Rambøll Danmark A/S
• Seniorkonsulent og ergoterapeut Brian Foldager Larsen, ArbejdsmiljøCentret A/S
• Annette Vesterager, Ferskvandscentret
18327
Tilsyn med anlægsarbejder
10. maj 2021 til
12. maj 2021
Tilmeldingsfrist: 9. april 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 11500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde