Tilslutnings- og udledningstilladelser

Skal du i gang med at give en udledningstilladelse af renset spildevand eller lave en tilslutningstilladelse til offentlig kloak, men mangler viden og input? Så kom og få indblik i lovgrundlaget og hvordan du udarbejder en tilladelse med vilkårsformuleringer, egenkontrol m.m.

Vi giver dig viden og inspiration til praktisk anvendelse af vejledningen og du hører om praktiske erfaringer med udarbejdelse og håndhævelse af en tilladelse. Så udbyttet er, at du får de rette værktøjer til at lave en komplet tilslutnings- og udledningstilladelse.
Målgruppe: Miljømedarbejdere, der arbejder med eller skal til at arbejde med tilslutningstilladelser til offentlig kloak og/eller skal give udledningstilladelser til større udledninger af renset spildevand, primært til Spildevandsforsyningen. Private rådgivere kan også have glæde af kurset.
Se program
2. juni 2021
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Erik Jørgensen
09:30 Sådan reguleres afledning af spildevand
  - Lovgrundlaget: miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen
- Vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige anlæg
  Erik Jørgensen
10:30 Pause
10:45 Tilslutningstilladelser
  - Krav til ansøgning
- Indhold i tilslutningstilladelsen
- Vurdering af stoffer, ABC-listen og dem der ikke står på listen - konkrete eksempler
- Eksempel på en spildevandstilladelse
  Christian Dahl Jacobsen
12:00 Frokost
13:00 Udarbejdelse af vilkår og egenkontrol
  - Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
- Begrundelse for vilkår
- Formulering og egenkontrol af vilkår
  Erik Jørgensen
14:15 Pause
14:30 Gruppearbejde. Formulering af vilkår og egenkontrol med udgangspunkt i vejledningen
  Erik Jørgensen
15:30 Kaffe, te og kage i dråben
16:00 Fremlæggelse af gruppearbejde og diskussion
  Erik Jørgensen
17:00 Pause
17:15 Gruppearbejde: Arbejdet med at udarbejde tilslutningstilladelsen
  - Hvad skal der bruges for at lave tilladelsen? Opsætning, Lovgivning
- Retsbeskyttelse og høringen
- Påbud om ændring af vilkår i en spildevandstilladelse
  Erik Jørgensen
18:30 Middag
19:30 Fremlæggelse og diskussion af gruppearbejde
21:00 Aftenservering og socialt samvær
3. juni 2021
08:00 Miljøjura
  - Generelle krav til afgørelserne
  Niels Vase
09:15 Pause
09:30 Miljøjura, fortsat
  - Gennemgang af udvalgte sager, herunder sager fra kursisterne
  Niels Vase
10:30 Pause
10:45 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis
  - Fra målsætning til udlederkrav, tilladelse og vilkår
- Eksempler og centralisering af spildevand
  Christian Dahl Jacobsen
12:30 Frokost
13:30 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis, gruppeopgaver
  Christian Dahl Jacobsen
15:00 Kaffe, kage, evaluering og afslutning
  Annette Vesterager og Erik Jørgensen
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Cand.techn.soc., MEM Erik Jørgensen, Københavns Kommune
• Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Biolog Christian Dahl Jacobsen, Kolding Kommune
• Cand.techn.soc., MEM Erik Jørgensen, Københavns Kommune
• Advokat Niels Vase, HjulmandsKaptain
18248
Tilslutnings- og udledningstilladelser
2. juni 2021 til
3. juni 2021
Tilmeldingsfrist: 30. april 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 8100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde