Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer

Skal du give tilladelse til spildevandsudledning med miljøfarlige forurenende stoffer? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed? Dette kursus giver dig viden, så du kan give en tilladelse, samtiddig med at du sikrer beskyttelsen af vandmiljøet.
Hvordan stiller du krav til miljøfarlige stoffer i udledninger? Og hvor kommer kravene fra? Dette og meget mere svarer Styrelsen på, når de beskriver bekendtgørelsene, der regulerer udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer.
Du får en forståelse for nødvendigheden af at regulere de miljøfarlige forurenende stoffer og du lærer at bruge bekendtgørelsene om tilladelser til udledning af miljøfarlige forurenende stoffer.
Vi gennmgår forskellige konkrete eksempler på afgørelser og cases konkretiserer emnet, så reglerne møder virkeligheden.

Målgruppe: Miljømedarbejdere i kommuner og i Staten, som skal give tilladelser til udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet fra virksomheder, renseanlæg og befæstede arealer. Kurset er også henvendt til personale på renseanlæg og i virksomheder, der ønsker at kende reglerne om miljøfarlige stoffer i spildevand.
Se program
21. november 2019
08:30 Ankomst og morgenbrød
09:00 Velkomst, præsentation og forventninger
  Annette Vesterager og Louise Bjerregaard Madsen
09:30 Regelgrundlaget for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet via spildevand
  - Lovgrundlag
- Grundprincipper i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav m.v.
- Udledninger omfattet af bekendtgørelsen
- Regnbetingede udledninger
- Omfattede stoffer, herunder implementering af direktivet om miljøkvalitetskrav
- Hvor findes miljøkvalitetskrav og forslag til miljøkvalitetskrav?
- Fremtidige miljøkvalitetskrav, herunder de miljøfarlige stoffers rolle i vandplanerne
  Henning Christiansen
10:30 Kaffepause
10:45 Regelgrundlaget for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet via spildevand, fortsat
  - Ansøgning om udledning (indhold)
- Udledninger uden betydning for opfyldelse af miljøkvalitetskrav
- Håndtering af situationer, hvor der ikke findes et miljøkvalitetskrav
- Fastsættelse af vilkår for udledning, herunder kontrolregel og egenkontrol
- Revurdering af eksisterende tilladelser
  Louise Bjerregaard Madsen
11:45 Opsamling og spørgsmål til bekendtgørelsen
  Louise Bjerregaard Madsen
12:00 Frokost
13:00 Fra ansøgning til tilladelse - erfaringer belyst ved større cases
  - Stoffer uden miljøkvalitetskriterium
- Metallers komplekse sagsbehandling
- Vurdering af kriterium og krav
- Tilladelsens vilkår: Udlederkrav og kontrol
  Louise Bjerregaard Madsen
14:00 Kaffepause i Dråben
14:30 Erfaringer og eksempler fra en praktisk hverdag
  Gitte Normand Andersen
16:00 Opsamling på kurset. Hvad tager jeg med hjem? Evaluering
  Louise Bjerregaard Madsen og Annette Vesterager
16:30 Kurset er slut
 
Undervisere
Kursusledelse
• Civilingeniør Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Teamleder/Geolog Gitte Normand Andersen, Aarhus Kommune
• Civilingeniør Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen
• Biolog Henning Christiansen, Miljøstyrelsen
17948
Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer
21. november 2019
Tilmeldingsfrist: 18. oktober 2019
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde