Temadag for biogasfolk

Få inspiration til miljøvenlig drift af biogasanlæg

Temadagen bearbejder de udfordringer og problematikker, der pt. opleves på biogasanlæg i DK. Vi ser på udfordringer i lovgivningernes kompleksitet. Hvordan styres hvad der kommer ind på biogasanlæggene og dermed, hvad der kommer ud på landbrugsjorden. Vi ser på de udfordringer, justeringerne af standardvilkårene efter ny BAT giver af tekniske problemer på biogasanlæggene samt gener i forbindelse med drift af biogasanlægget specielt vedrørende lugt.

Målgruppe: Temadagen henvender sig til medarbejdere, der arbejder på og med biogasanlæg.
Se program
5. marts 2020
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkommen
  - Afgrænsning af udfordringer og problematikker.
- Oplevelser fra hverdagen set fra et biogasanlæg og fra en kommune.
  Bettina Veje Andersen, Dion Nørgaard og Brian Lenz Hansen
09:45 Spørgsmål og bemærkninger fra salen
09:55 Pause
10:00 Biomasse til biogasanlæg - kategorisering af de forskellige typer.
  - Vi ser på udfordringer i lovgivningens kompleksitet. Hvordan styres hvad der kommer ind på biogasanlæg og dermed, hvad der kommer ud på landbrugsjorden. Husdyrgødning, energiafgrøder, restprodukter, industriaffald mv..
- Forskellige måder at opgøre mængden af biomasse på - et komplekst område med stor behov for at ensrette efterspurgte datasæt.
  Bettina Veje Andersen
10:20 Hvordan reguleres tilførslen af affald.
  - Oversigt
- Problemområder
  Christian Hauschildt
10:50 Biomasse til biogasanlæg - kategorisering af forskellige typer samt sikker dokumentation.
  - Animalske biprodukter iht. biproduktforordningen v. FVST
- Oversigt
- Problemområder
  Erik Vestergaard
11:20 BAT- regler. Justering af standardvilkår efter ny BAT.
  - Hvordan skal standardvilkår og BAT håndteres?
- BAT- tjekliste -gennemgang med henblik på at vurdere de tekniske udfordringer.
  Bettina Veje Andersen og Hans Erling Jensen
12:05 Spørgsmål og bemærkninger fra salen
12:20 Frokost
13:10 Naboklager - gener i forbindelse med drift af anlægget.
  - Lugtklager og udfordringer i forbindelse med forskellige lugtemissioner.
- Hvor opstår de typiske lugtemissioner og hvordan kan de afhjælpes?
-Logbog og driftsjournaler - hvad kan de bruges til?
-Transportstøj - Kumulerede effekter
  Lars Albæk Kristensen og Birgitte Hansen
13:55 Spørgsmål og bemærkninger fra salen
14:10 Støtteregler for biogas
  - Tilskud til vedvarende energi
Indlæg ved Energistyrelsen
  Lars Martin Jensen
14:55 Bemærkninger fra salen
15:10 Kaffe og kage
15:40 Hvordan ser vi på biogasanlæggene i fremtiden?
  - Diskussion af, hvor er vi på vej hen?
- Biogasanlæg i henhold til vedvarende energi, grøn omstilling og CO2 neutralitet.
  Lars Martin Jensen
16:00 Opsamling på diskussion
  Lars Martin Jensen
16:30 Dagen er slut
  -Evaluering
  Bettina Veje Andersen og Dion Nørgaard
Undervisere
Kursusledelse
• Procesingeniør Bettina Veje Andersen
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Procesingeniør Bettina Veje Andersen
• Kemiingeniør Birgitte Hansen, Ikast-Brande Kommune
• Jurist Christian Hauschildt, Miljøstyrelsen Odense
• Miljøspecialist Hans Erling Jensen, Miljøstyrelsen Odense
• Specialkonsulent Lars Martin Jensen
• Direktør Lars Albæk Kristensen, Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A
• Miljøsagsbehandler Brian Lenz Hansen, Lemvig Kommune
• Specialkonsulent Tilsynsførende Dyrlæge Erik Vestergaard, Fødevarestyrelsen / Dansk Biogas Rådgivning
18066
Temadag for biogasfolk
5. marts 2020
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Gl. Skovridergaard
Pris: 2050,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde