Svovlbrinteproblemer

Kan vi forebygge svovlbrintedannelsen? Hvilke værktøjer har vi til at bekæmpe svovlbrinten? Hvad sker der, når der kommer svovlbrinte i gravitationsledninger og betonen og installationer mv. korroderer? Disse og mange andre spørgsmål får du besvaret på kurset.
Forsyningerne kan stå overfor store problemer med svovlbrinten i takt med den stigende centralisering af renseanlæggene og separering af kloaksystemet. Spildevandet skal transporteres over længere afstande, og det giver grobund for dannelse af svovlbrinte og de mange problemer der følger med.

Målgruppe: Medarbejdere ved forsyningsselskaber, både til dem der forestår den daglige drift og vedligeholdelse af pumpestationer, og i høj grad også til afløbsingeniøren og driftslederen/driftschef
Se program
17. september 2020
09:00 Ankomst og kaffe
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Aksel Kirkeby og Dion Nørgaard
10:00 Hvorfor skal vi have fokus på svovlbrinten?
  - Farligt for mennesker
- Ødelægger vores anlæg
- Genere omgivelserne
  Aksel Kirkeby
10:30 Svovlbrintens opførsel i kloaksystemet
  - H2S dannelse i trykledninger
- H2S’ skæbne i nedstrøms gravitationsledninger
- Betonkorrosion
- Luftbevægelse i gravitationsledninger (ventilation, eller hvordan slipper stanken ud af ledningerne)
  Bruno Kiilerich
12:30 Frokost
13:30 25 års erfaring med forebyggelse af svovlbrintedannelse
  - Første erfaringer i 90'erne
- Svovlbrintegrupper
- Måling og forebyggende tiltag
  Jesper Pedersen
14:30 Prraktisk måling af svovlbrinte, målere mv..
  - Måling i brønde og i ledningssystemet (Valg af rigtig målested)
- Eksempel på frigivelse af svovlbrinte i ledningssystemet
- Præsentation og sammenligning af udvalgte svovlbrintemålere
  Jesper Pedersen
15:00 Kaffepause
15:30 Tiltag i bekæmpelsen af svovlbrinten
  - Forebyggende med bl.a. opholdstider og kemikalietilsætning
- Afhjælpning med bl.a. filter og udluftning
  Aksel Kirkeby
16:00 Opgave vedr. svovlbrinte
  Aksel Kirkeby
16:30 Evaluering af kurset
  Aksel Kirkeby og Dion Nørgaard
16:45 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Vand og Affald A/S
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Senior Specialist, Wastewater Bruno Kiilerich, GRUNDFOS DK A/S
• Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Vand og Affald A/S
• Civilingeniør Jesper Pedersen, Aalborg Forsyning
18086
Svovlbrinteproblemer
17. september 2020
Tilmeldingsfrist: 14. august 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde