Svovlbrinteproblemer

Kan vi forebygge svovlbrintedannelsen? Hvilke værktøjer har vi til at bekæmpe svovlbrinten? Hvad sker der, når der kommer svovlbrinte i gravitationsledninger og betonen og installationer mv. korroderer? Disse og mange andre spørgsmål får du besvaret på kurset.
Forsyningerne kan stå overfor store problemer med svovlbrinten i takt med den stigende centralisering af renseanlæggene og separering af kloaksystemet. Spildevandet skal transporteres over længere afstande, og det giver grobund for dannelse af svovlbrinte og de mange problemer der følger med.
Målgruppe: Medarbejdere ved forsyningsselskaber, både til dem der forestår den daglige drift og vedligeholdelse af pumpestationer, og i høj grad også til afløbsingeniøren og driftslederen/driftschef
Uddybende oplysninger
Om kurset
Kan vi forebygge svovlbrintedannelsen?

Hvilke værktøjer har vi til at bekæmpe svovlbrinten?

Hvad sker der, når der kommer svovlbrinte i gravitationsledninger og betonen og installationer mv. korroderer?

Disse og mange andre spørgsmål får du besvaret på kurset.

Forsyningerne kan stå overfor store problemer med svovlbrinten i takt med den stigende centralisering af renseanlæggene og separering af kloaksystemet. Spildevandet skal transporteres over længere afstande, og det giver grobund for dannelse af svovlbrinte og de mange problemer der følger med.

Vi kommer bl.a. ind på:
- Nedlæggelse af renseanlæg og flere pumpestationer
- H2S dannelse i trykledninger
- H2S’ skæbne i nedstrøms gravitationsledninger
- Betonkorrosion
- Diverse bekæmpelsesmetoder
- Forebyggelse og målinger
- Luftbevægelse i gravitationsledninger (ventilation, eller hvordan slipper stanken ud af ledningerne)
- Arbejdsmiljø
Undervisere
Kursusledelse
• Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Vand og Affald A/S
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• ErhvervsPh.D Bruno Kiilerich, GRUNDFOS DK A/S
• Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Vand og Affald A/S
• Civilingeniør Jesper Pedersen, Aalborg Forsyning
18011
Svovlbrinteproblemer
26. september 2019
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde