Spildevandsplanen

Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen? Så står vi klar med ny viden og praktiske tips til at lette dit daglige arbejde.
Vi giver dig overblik over både de formelle rammer og de praktiske muligheder, herunder rollefordelingen mellem myndighed og forsyningsselskab. Vi belyser arbejdet med revisioner, tillæg og den digitale spildevandsplan, og vi giver dig inspiration og konkrete idéer til at løse klimaudfordringerne. Har du selv aktuelle myndighedsmæssige udfordringer, inddrager vi dem gerne i kurset. For at øge dit udbytte krydrer vi kurset med cases og gruppeopgaver.
Målgruppe: Alle, der arbejder med kommunal spildevandsplanlægning og de tilknyttede myndighedsopgaver, herunder ansatte på medarbejder– og lederniveau i kommunal administration, samt private rådgivere. Kurset er desuden yderst relevant for Forsyningsselskaberne, da I er en vigtig del af processen.
Se program
18. maj 2021
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Maibritt Søstrøm og Annette Vesterager
10:00 Den gode spildevandsplan og dens anvendelse, belyst med eksempler
  - Spildevandsplanens historie
- Klare definitioner og proaktive tekster
- Strategi for udarbejdelse
- Vigtige overvejelser og beslutninger
- Rollefordeling
- Krav til PULS og plandata
  Maibritt Søstrøm
12:00 Frokost
13:00 Formelle krav og typiske administrative
  og juridiske problemstillinger
  Pernille Aagaard Truelsen
15:00 Kaffepause
15:30 Spildevandsplanen og udvalgte juridiske spørgsmål
  - Nyeste ændringer idet retlige grundlag for spildevandsplanen
- Spildevandsplanen og spildevandsselskabets forsyningspligt
- Besvarelse af deltagernes juridiske spørgsmål om spildevandsplanen
  Pernille Aagaard Truelsen
17:15 Pause
17:30 Gruppeopgave. Cases og problemstillinger
  Maibritt Søstrøm
19:00 Middag
21:00 Øl/vand
19. maj 2021
08:30 Strategisk spildevandsplan - Klimatilpasning og strategiplaner
  - Klimatilpasning i spildevandsplanen (hvad er klimatilpasning?, klimatilpasning kontra serviceniveau, ansvar, opmærksomhedspunkter og beskrivelse i planen)
- Strategiplaner i spildevandsplanen (renseanlægsstrategiplaner, hvorfor strategiplaner?, ansvar, opmærksomhedspunkter og beskrivelse i planen)
- Samspil og proces (workshops, tværfaglighed, samarbejde mellem forsyning og kommune plus interesserentinddragelse/orientering)
  Thomas Borch Hansen
10:15 Pause
10:30 Den digitale spildevandsplan
  - Databaser og GIS-modeller
- Krav og metoder ved optegning af oplande/udløb
- FAS, ledningsregistreringer, BBR, grundkort og øvrige datagrundlag
- Levering af data til PULS 2.0 og Plandata.dk
- Værktøjer på markedet
  Marcus Tranbjerg
12:30 Frokost
13:30 Gruppearbejde, cases og problemstillinger
  - Fortsat arbejde og fælles opsamling
  Maibritt Søstrøm
15:00 Kursusevaluering og kaffe
  Maibritt Søstrøm og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Uddybende oplysninger
Baggrund


Undervisere
Kursusledelse
• Civilingeniør Maibritt Søstrøm, EnviDan A/S
• Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Ingeniør Thomas Borch Hansen, EnviDan A/S
• Civilingeniør Maibritt Søstrøm, EnviDan A/S
• Civilingeniør Marcus Tranbjerg, Macons
• Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
18253
Spildevandsplanen
18. maj 2021 til
19. maj 2021
Tilmeldingsfrist: 16. april 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 8100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde