Skimmelsvampe og indeklima

Hør hvordan du kan undersøge skimmelangreb eller afhjælpe allerede opståede problemer – og se det i sammenhæng med energirenovering.

Skimmelsvampe gør brugere og beboere syge. Det er derfor vigtigt, at du ved hvilke undersøgelsesmetoder, du kan benytte, og hvad du skal kigge efter i forbindelse med bygningsinspektion og vedligeholdelse.

På kurset får du viden om svampene og årsagerne til svampevækst. Vi kommer ind på forebyggelse samt udbedringer, når skaden er sket.

Vi fortæller også om ansvarsfordelingen i skimmelsager, herunder kommunens rolle i skimmelsvampesager.

Målgruppe: Kommunale medarbejdere, ansatte i boligforeninger, entreprenører, rådgivere og andre der støder på problemer med skimmelsvampe i bygninger.
Se program
31. august 2020
09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst, præsentation og introduktion
  Rune Høgh og Dion Nørgaard
09:45 Hvad er skimmelsvampe og hvordan reagerer vi på skimmelsvampe?
  - Skimmelsvampes biologi og vækstkrav
- Helbredsmæssige reaktioner og risici
  Rune Høgh
10:35 Kort pause
10:50 Hvor finder vi skimmelsvamp i bygninger?
  Årsager til skimmelsvampeskader, herunder konkrete cases
Aktuelt emne: Radon i lejeboliger
  Rune Høgh
11:30 Frokost
12:30 Måle- og prøvetagningsmetoder til bestemmelse af fugt og skimmel
  Gennemgang af de mest anvendte metoder til skimmelsvampeundersøgelser
  Rune Høgh
13:15 Kort pause
13:30 Afrensning med micro clean®-metoden
  Eksempel på et typisk afrensningsforløb og demonstration af udstyr til effektiv og miljøvenlig tørdampsafrensning
  Jakob Karbo
14:15 Kemisk afrensning af skimmelsvamp
  - Midler på markedet og deres brug
- Fordele og ulemper
  Henrik Møller
14:45 Kvalitetssikring af afrensning og rengøring
  Undersøgelsesmuligheder og kvalitetskrav
  Rune Høgh
15:00 Kaffepause
15:25 Skimmel i boliger fra et kommunalt perspektiv
  - Lovgivning og praksis
  Ronni Dreier Jørgensen
16:25 Opsamling, evaluering og afslutning
  Rune Høgh og Dion Nørgaard
16:45 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Biolog Rune Høgh, DMR A/S
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Biolog Rune Høgh, DMR A/S
• Ingeniør Ronni Dreier Jørgensen, DMR A/S
• Business manager Jakob Karbo, SSG A/S Micro Clean
• Teknisk chef Henrik Møller, Protox Aps
18219
Skimmelsvampe og indeklima
31. august 2020
Tilmeldingsfrist: 17. juli 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde