Rottetemadag - Ferskvandscentret

Vi kan alle blive enige om, at rotterne skal holdes helt væk fra boligen, men hvordan er et andet problem og hvem har ansvaret for at bekæmpe rotten?
Vi forsøger med alle midler at bekæmpe rotten, men er det nu også på den mest hensigtsmæssige måde og skal de overhovedet bekæmpes? Er der andre muligheder? Det fokuserer vi på, og vi kommer med erfaringer og input til, hvordan vi løser problemet Rotten.
Vi beskriver også, de juridiske regler angående opsætning og tilsyn med rottespærrer og får seneste nyt på lovfronten.
Målgruppe: Temadagen henvender sig til alle der arbejder med rottebekæmpelse, herunder ansatte i forsyningsvirksomheder, kommunale rottebekæmpere og medarbejdere, kloakmestre, rådgivere og konsulenter.
Se program
15. april 2021
09:00 Registrering, kaffe og rundstykker
09:15 Velkomst
  Annette Vesterager
09:30 Udarbejdelse af rotte handleplan og juridiske regler angående opsætning og tilsyn af rottespærrer
  Peter Nymann
10:10 Pause
10:20 Rottebekæmpelse i Aarhus
  - Hvorfor er rotterne en plage?
- Nødvendige tiltag
- Undersøgelser af tekniske forhold, kloakinstallationer og affald
- Rottehandleplan
  Lene Nørskov Skjørdt
11:10 Pause
11:20 Den korteste vej til et rotteproblemfrit miljø
  - Hvad er spærre og hvad er fælder?
- Læring fra andre projekter
  Rolf Bekker Ravnskov
12:00 Frokost
13:00 Rotten - kan vi forebygge?
  - Biologi og adfærd
- Resistens
- Biologisk bekæmpelse
- Forebyggelse
  Morten Vissing
13:40 Forebyggende rottebekæmpelse
  - Giftfrie midler
- Samarbejde og effektiv drift
  Karsten Thomsen
14:30 Kaffepause
15:00 Hvad ser Miljøstyrelsen?
  - Opgørelse af antallet af rottespærrer
- Tal og statistik om rotter
- Vedligeholdelse af kloakken
- Rotter ved havnebade
- Nyt fra Miljøstyrelsen
  Niels Hesthaven Sørensen
15:45 Opsamling og afslutning
  Annette Vesterager
16:00 Temadagen er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Konsulent Rolf Bekker Ravnskov, Niras
• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Funktionsleder Lene Nørskov Skjørdt, Aarhus Kommune
• Konsulent Niels Hesthaven Sørensen, Miljøstyrelsen
• Serviceleder Karsten Thomsen, Mortalin
• Zoolog og udstillingsleder Morten Vissing, AQUA
18330
Rottetemadag - Ferskvandscentret
15. april 2021
Tilmeldingsfrist: 12. marts 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 2250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde