Risikovurdering med BRIBE

Vurder risiko for forurening af grundvand ved kemikaliespild

Her lærer du at udføre en vurdering af risikoen for forurening af grundvandet i forbindelse med kemikaliespild ved brug af det gratis Excel program BRIBE - Beregningsværktøj til Risikovurdering af forureninger i boringsnære Beskyttelsesområder.

BRIBE blev oprindeligt udviklet til vurdering af risikoen for den fremtidige vandkvalitet i vandværkers indvindingsboringer ved kemikaliespild indenfor BNBO, men kan ligeså vel anvendes generelt til at vurdere risiko overfor drikkevandskvaliteten i nærliggende indvindingsboringer som følge af kemikaliespild.

Du får indblik i beregningsprincipperne, forudsætningerne for og fordele og ulemper ved programmet, du får demonstreret brugen af programmet ved beregningseksempler for særligt relevante stoffer, og endelig har du mulighed for at lære programmet at kende ved udarbejdelse af konkrete risikovurderinger under vejledning.

Med den viden kan du forudse effekterne af en potentiel forurening, og reagere hurtigt og præcist i en evt. nødsituation.

Målgruppe: Medarbejdere i kommuner, regioner og statscentre, der arbejder med miljøgodkendelser, indsatsplanlægning, grundvand eller vandforsyning. Kurset er også relevant for konsulenter og rådgivere, der arbejder indenfor området.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Grundvandsbeskyttelsen har høj prioritet, og der er mange trusler at tage højde for.

I forbindelse med eksempelvis virksomhedsgodkendelser er det kommunernes opgave at vurdere risikoen for forurening af drikkevandsressourcen, og til det kan beregningsværktøjet BRIBE anvendes.

Her lærer du at bruge det gratis Excel program BRIBE til vurdering af risikoen for forurening af grundvand ved kemikaliespild. 

Du får indblik i beregningsprincipperne, forudsætningerne for og fordele og ulemper ved programmet, du får demonstreret brugen af programmet ved beregningseksempler for særligt relevante stoffer.

Endelig har kurset stor fokus på "learning by doing", idet du lærer at bruge programmet ved udarbejdelse af konkrete risikovurderinger under vejledning. Med den viden kan du forudse effekterne af en potentiel forurening, og reagere hurtigt og præcist i en evt. nødsituation.

Kurset indledes med et oplæg inkl. enkelte eksempler, hvorefter der er opgaveregning under vejledning.
Undervisere
Kursusledelse
• Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov, COWI A/S
• Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov, COWI A/S
18076
Risikovurdering med BRIBE
16. september 2020
Tilmeldingsfrist: 14. august 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde