Risikosamarbejde

Vi stiller skarpt på de forskellige myndigheders opgaver i samspillet med risikovirksomhederne. Du får eksempler på, hvordan samarbejdet kan koordineres, så det fungerer bedst muligt. Vi ser også på de metoder, som eksperter anvender til nærmere beskrivelse og vurdering af risikobetonede anlæg.

Fra kl. 15.30 til kl. 18.00 er der to spor:
Et for beredskab/politi og et for miljømedarbejdere. Eksterne deltagere kan vælge frit.

Kurset veksler mellem oplæg, diskussion og opgaver. Vi forventer, at du bidrager aktivt til kurset med dine erfaringer og spørgsmål. Kurset er tilrettelagt, så virksomheder og myndigheder har udbytte af det.
Målgruppe: Medarbejdere i kommuner, styrelser, beredskab, politi, arbejdstilsynet og andre, der arbejder med virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen. Miljømedarbejdere i risikovirksomheder og rådgivere, der arbejder med risikovirksomheder.
Se program
2. december 2020
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Annette Vesterager og Johan Galster
10:00 Risikobekendtgørelsen
  -Lovgrundlag og vejledninger
  Ole Kristensen
10:30 Samarbejdet omkring risikobekendtgørelsen
  -Myndighedernes forskellige roller og samarbejdet myndigheder-virksomhed
  Ole Kristensen
11:30 Pause
11:45 Arbejdstilsynets opgaver og roller omkring risikovirksomhederUheld sker faktisk og for tit
  Morten Vestergaard
13:00 Frokost
14:00 Metoder til risikovurdering
  -Identifikation af potentielle uheld
-Konsekvenser og sandsynligheder
  Nijs Jan Duijm
15:00 Kaffe/kagebord i dråben
15:30 Metoder til risikovurdering
  - krav til risikoanalyser
- kriterier for risikoaccept
  Nijs Jan Duijm
15:30 Fra kl. 15.30 til kl. 18.00 er der to spor
  Et for beredskab/politi og et for miljømedarbejdere. eksterne deltagere kan ælge frit
Spor 1 for beredskab og politi vil bl.a. sigte på operativ indsats og er under planlægning
Spor 2 for miljømedarbejdere omfatter følgende:
16:45 Pause
17:00 Lokalplanlægning, VVM, risikovirksomheder og dilemmaer
  Johan Galster
18:00 Middag
19:30 Gruppeopgave: Risikovurdering og myndighedsaccept af et sikkerhedsdokument
  Johan Galster
21:00 Øl, vand og socialt samvær
3. december 2020
08:30 Opsamling på dag 1
  Johan Galster
08:45 Beredskabets arbejde
  - Beredskabsplaner
- Erfaringer
- Fremadrettet arbejde
  Daniel Weinreich og Tommy Byrial Jørgensen
10:00 Pause
10:15 Uheld sker faktisk og for tit
  - Læring fra konkrete uheld
  Johan Galster
11:15 Gruppeopgave: Håndteringen af et uheld
12:15 Frokost
13:15 Opsamling på gruppeopgave
14:00 Risikotilsyn
  - Planlægning og forberedelse
- Gennemførelse
- Opfølgning
  Johan Galster
15:00 Opsamling, afslutning og evaluering
  - herunder kaffe, te og kage
  Annette Vesterager og Johan Galster
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere

• |Politikommissær
• Senior risikospecialist Nijs Jan Duijm, DNV
• Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune
• Jørgensen|Tommy Byrial|Østjyllandspoliti Tommy Byrial Jørgensen
• Specialkonsulent Ole Kristensen, Miljøstyrelsen Odense
• Tilsynschef Morten Vestergaard, Arbejdstilsynet
• Afdelingsleder Daniel Weinreich, Vestsjællands Brandvæsen
18153
Risikosamarbejde
2. december 2020 til
3. december 2020
Tilmeldingsfrist: 30. oktober 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde