Revurdering af miljøgodkendelser - Industri

Sidder du med revurdering af miljøgodkendelser og har brug for et overblik over hvilke regler og praksis, der er på området? Så er dette kursus for dig.
Vi drøfter de typiske problemstillinger som, hvad er det godkendte projekt, retsbeskyttelse, hvornår skal standardvilkår bruges, hvad er IE-direktivet og hvor mange revurderinger skal der laves? Vi ser på , hvad BAT er for bilag 1 og bilag 2 virksomheder og hvordan du laver en basistilstandsrapport.
IE-direktivet medfører en pligt til at revurdere, når der kommer nye BAT-konklusioner fra EU-kommissionen. Vi forventer derfor, at miljøgodkendelser i fremtiden skal revurderes hyppigere end tidligere.
Der er mulighed for at udveksle erfaringer og drøfte egne sager i begrænset omfang.
Målgruppe: Miljømedarbejdere i kommuner og staten, der skal revurdere godkendte virksomheder. Rådgivere kan også have glæde af kurset. Kurset forudsætter erfaring med miljøgodkendelse af industrivirksomheder.
Se program
2. februar 2021
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Lea Kromann-Gallop og Mai-Britt Bruun
09:45 Hvad er en revurdering?
  Vi ser på lovgrundlaget for revurderinger af bilag 1 og 2 virksomheder, retsbeskyttelse og indgrebsmuligheder. Herudover ser vi på, hvem afgørelsen skal rettes imod, om der kan kræves oplysninger, og hvilken type afgørelse en revurdering retligt er, og hvilke begrænsninger det giver, samt hvad kan og skal reguleres ved revurderinger. Vi drøfter brugerbetaling og habitatvurdering.
  Mai-Britt Bruun
10:45 Kort pause
11:00 Hvad er en revurdering - fortsat
  Hvad kan vi udlede af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis om revurderinger?
  Mai-Britt Bruun
12:00 Frokost
13:00 IE-direktivet
  Vi ser på IE-direktivet og den danske implementering, og hvilken betydning disse regler får for industrivirksomheder generelt og for revurderinger.
  Mai-Britt Bruun
13:45 Kort pause
14:00 Revurderinger i praksis
  - Revurderingsproces og sagsforløb
- Revurdering samtidig med ændringer på virksomheden
- Fastsættelse af BAT
- Dilemmaer ved fastsættelse af BAT
- Ændring af vilkår og opsamling på godkendelser
- Typiske problemstillinger ved revurderinger
- Basistilstandsrapporter
  Birgitte Holm Christensen
15:00 Pause med kaffe, te, frugt og kage
15:15 Revurderinger i praksis - fortsat
  Birgitte Holm Christensen
16:00 Erfaringsudveksling
  Tag din sag eller en konkret problemstilling med, så trækker vi på hinandens erfaringer. Casen skal sendes ind på forhånd.
  Mai-Britt Bruun og Birgitte Holm Christensen
16:45 Afslutning og evaluering
  Lea Kromann-Gallop og Mai-Britt Bruun
17:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura
• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret
Undervisere
• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura
• Birgitte Holm Christensen, Niras
18177
Revurdering af miljøgodkendelser - Industri
2. februar 2021
Tilmeldingsfrist: 8. januar 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde