Revurdering af miljøgodkendelser - industri

Sidder du med revurdering af miljøgodkendelser og har brug for et overblik over hvilke regler og praksis, der er på området? Så er dette kursus for dig.
Vi drøfter de typiske problemstillinger som, hvad er det godkendte projekt, retsbeskyttelse, hvornår skal standardvilkår bruges, hvad er IE-direktivet og hvor mange revurderinger skal der laves? Vi ser på , hvad BAT er for bilag 1 og bilag 2 virksomheder og hvordan du laver en basistilstandsrapport.
IE-direktivet medfører en pligt til at revurdere, når der kommer nye BAT-konklusioner fra EU-kommissionen. Vi forventer derfor, at miljøgodkendelser i fremtiden skal revurderes hyppigere end tidligere.
Der er mulighed for at udveksle erfaringer og drøfte egne sager i begrænset omfang.
Målgruppe: Miljømedarbejdere i kommuner og staten, der skal revurdere godkendte virksomheder. Rådgivere kan også have glæde af kurset. Kurset forudsætter erfaring med miljøgodkendelse af industrivirksomheder.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Vi gennemgår regler om revurdering af miljøgodkendelser og praksis fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der har betydning for revurderinger. Vi drøfter de typiske problemstillinger som, hvad er det godkendte projekt, retsbeskyttelse, hvornår skal standardvilkår bruges, hvad er IE-direktivet og hvor mange revurderinger skal der laves? Vi ser på , hvad BAT er for bilag 1 og bilag 2 virksomheder og hvordan du laver en basistilstandsrapport.
IE-direktivet medfører en pligt til at revurdere, når der kommer nye BAT-konklusioner fra EU-kommissionen. Vi forventer derfor, at miljøgodkendelser i fremtiden skal revurderes hyppigere end tidligere.
Der er mulighed for at udveksle erfaringer og drøfte egne sager i begrænset omfang.
Undervisere
Kursusledelse
• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura
• Birgitte Holm Christensen, Niras
17982
Revurdering af miljøgodkendelser - industri
24. februar 2020
Tilmeldingsfrist: 24. januar 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde