Regnvandsbassiner

Design og godkendelse

Vi tager udgangspunkt i den dagligdag som kommunerne og forsyningerne lever i og ser på myndighedsbehandling, design og designkriterier, krav i udledningstilladelser, arkitektoniske udtryk, geotekniske udfordringer ved anlæg af bassiner, forskning og udvikling samt en besigtigelse af et eller flere regnvandsbassiner.

Kurset giver et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området. Vi ser eksempelvis på optimal design af bassinerne, udledningskrav og drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

Det vil være en god ide, hvis du tager samarbejdspartneren fra forsyningen/kommunen med på kurset, så I får en fælles forståelse af problemstillingerne.

Målgruppe: Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaberne og rådgivere som arbejder med spildevandsplanlægning, projektering og drift af afløbssystemer.
Se program
7. april 2021
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
09:45 Grundbegreberne omkring regnvandsbassiner.
  - Bassintyper og formål
- Vådt- og effektivt volumen, indløb- og udløb, sandfang og nødoverløb.
- Membraner og økonomi
- Regnvandsbassinets interessenter
  Jan Gilling Timmermann
10:45 Hvorfor regnvandsbassiner
  - Vandmængder
- Stofmængder
  Jan Dalkjær Grønning
12:00 Frokost
13:00 Optimal design af bassiner
  - Ny viden om 3D- modellering af vand og stof i bassiner
- Optimering af stoftilbageholdelse
  Michael R. Rasmussen
15:00 Kagebord
15:30 Drift af bassiner
  - Slåning af vegetation ved bassiner
- Metoder og priser for oprensning, behandling og transport af oprenset materiale
- Afvanding og slutanvendelse af bundslam
  Jesper Sverdrup Kirkegaard
16:30 Optimering af regnvandsbassiner set med forsyningsbriller
  - Hvor forurenet er regnvandet, og hvordan skal det behandles?
- Anlægsøkonomi og betalingsregler, driftsforhold
- Andre muligheder for rensning af regnvand
  Jan Gilling Timmermann
17:30 Pause
18:00 Middag
19:15 Guidet tur til et regnvandsbassin, hvor vi ser på livet i bassinet
8. april 2021
08:00 Opsamling på dag 1
  Jan Gilling Timmermann
08:15 Regnvandsbassiner og geoteknik
  - Hvilke geotekniske udfordringer giver det at anlægge bassiner.
- Grundvandsproblemer. 
- Krav om membran af plast, ler eller en fræsemembran. Muligheder og begrænsninger.
  Ulrich Skjoldborg
09:15 Myndigheden og regnvandsbassinet
  - Myndighedens syn på regnvandsbassiner
- Fra ansøgning til tilladelse
  Morten Smith
10:30 Juraen og regnvandsbassiner
  - Ekspropriation til bassinanlæg, hvilke kriterier skal være opfyldt for at ekspropriere?
- Hvordan RB være angivet i spildevandsplanen/lokalplanen for at give baggrund for en ekspropriation?
- Hvem skal betale erstatning for et bassin tilknyttet en byggemodning – og hvor meget?
- Hvad må forsyningerne juridisk set betale af anlæg og drift og hvad må de ikke bidrage til?
  Peter Nymann
12:00 Frokost
12:45 Når regnvandsbassinet bliver til regnvandssø
  - Formål med regnvandssøer
- Samarbejde m. Forsyningsselskabet
- Udførelse og udformning
- Etableringspriser og drift
  Jimmi Spur Olsen
14:00 Hvordan sikrer vi det bedste resultat økonomisk, rekreativt og miljømæssigt?
  - Deltagernes viden og erfaringer kommer i spil for at afdække rammer og vilkår for regnvandsbehandling, løsningsmuligheder og succeskriterier for interessenterne.
  Jan Gilling Timmermann
15:00 Afrunding og evaluering
  - Kagebord
  Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers
Undervisere
• Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S
• Projektleder Jesper Sverdrup Kirkegaard, HedeDanmark a/s
• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Biolog Jimmi Spur Olsen, Vordingborg Kommune
• Lektor Michael R. Rasmussen, Aalborg Universitet
• Ulrich Skjoldborg, Sweco Danmark A/S
• Ingeniør Morten Smith, Vejle Spildevand
• Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers
• Annette Vesterager, Ferskvandscentret
18324
Regnvandsbassiner
7. april 2021 til
8. april 2021
Tilmeldingsfrist: 5. marts 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 8100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde