Recipientbeskyttelse og separeringsprojekter

Hvorfor virker de ikke altid efter hensigten?

Mange steder har separeringerne, centralisering mv. desværre ikke medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

På dette kursus vil vi sætte fokus på disse paradokser.

Formålet med kurset er at skabe en bedre fælles forståelse mellem forsyning og kommune for hvilke forhold og forudsætninger der er vigtige, når målet er en bedre recipientbeskyttelse.

Her bliver du klædt bedre på til at se hele værdikæden i de beslutninger der tages og at indgå i en konstruktiv dialog med kommunen/forsyningsselskabet.

Målgruppe: Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, der arbejder med spildevand, vandmiljø og klima.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Der er behov for at opdimensionere det eksisterende afløbssystem. Ikke kun med henblik på at sikre mod oversvømmelser – mindst lige så vigtigt er det, at sikre vores recipienter, der skal opnå eller bevare en god økologisk tilstand.
Der er enighed om det overordnede mål; borgere og recipienter skal sikres på en måde, der skaber værdi.
Derimod ses der, i et lille land som Danmark, vidt forskellige prioriteringer i forhold til at opfylde dette mål. Separering af afløbssystemer er i fuld gang mange steder. Det har imidlertid vist sig, at separeringer ikke altid medfører den forventede/ønskede forbedring af recipienternes tilstand eller nedsætter vandmængden til renseanlægget betydeligt. Bl.a. derfor vælger andre at bevare fællessystemet i videst muligt omfang.
Forudsætningen for optimale investeringer er, at der tages udgangspunkt i de konkrete udfordringer og muligheder. Både hvad angår løsninger og udledningskrav, som kan anskues både mere eller mindre holistisk.
Kurset sætter fokus på recipienterne ved en gennemgang af de begreber, der indgår i afløbssystemets opbygning og funktion, samt de kloakeringsformer, som er mulige nu og i fremtiden.
Hvordan det spiller sammen med myndighedernes krav til afledning til recipienter – nu og i fremtiden - vil blive diskuteret af relevante myndigheder.
Udgangspunktet for diskussionen vil være en række præsenterede problemstillinger og gennemgang af forskellige løsningsmetoder.
Der sættes fokus på emner som fordelingen af spildevand, regnvand og uønsket vand i afløbssystemet, beskrivelse af effekterne af de planlagte systemformer, og konsekvenser af indsivning og fejlkoblinger. Herunder løsningsmuligheder som integrerede systemer og anvendelse af intelligente aflastninger af vand til recipient 
– alt sammen med henblik på at optimere vores investeringer i både afløbssystem og recipientbeskyttelse

Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Projektleder Carsten Jakobsen, Krüger A/S
• Biolog Kim Michelsen
• Projektingeniør Mathias Lassen Nørlem, Krüger A/S
• Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen
18310
Recipientbeskyttelse og separeringsprojekter
17. juni 2021
Tilmeldingsfrist: 14. maj 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde