Rørlagte vandløb

Rørlagte vandløb syner ikke meget ude i det åbne land, men kan alligevel være lidt af en administrativ udfordring, når det kommer til vedligeholdelse og sagsbehandling. Både når det drejer sig om offentlige og private rørledninger.
På dette kursus sætter vi fokus på både kommunens og lodsejers pligter og ansvar i forbindelse med eksempelvis vedligeholdelse, fejlfinding, omlægning/anlægsarbejder, medbenyttelse, partsfordeling, ned- og opklassificering og..
Målgruppe: Kommunale vandløbsmedarbejdere, rådgivere og landbrugskonsulenter
Uddybende oplysninger
Om kurset
Rørlagte vandløb syner ikke meget ude i det åbne land, men kan alligevel være lidt af en administrativ udfordring, når det kommer til vedligeholdelse og sagsbehandling. Både når det drejer sig om offentlige og private rørledninger.

På dette kursus sætter vi fokus på både kommunens og lodsejers pligter og ansvar i forbindelse med eksempelvis vedligeholdelse, fejlfinding, omlægning/anlægsarbejder, medbenyttelse, partsfordelingved reguleringssager, ned- og opklassificering og..
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
• Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS
Undervisere
• Projektleder Torben Sune Bojsen, Orbicon A/S
• Biolog Nadja Dall, Haderslev Kommune
• Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS
18089
Rørlagte vandløb
18. marts 2020
Tilmeldingsfrist: 14. februar 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde