Rørlagte vandløb

Rørlagte vandløb syner ikke meget ude i det åbne land, men kan alligevel være lidt af en administrativ udfordring, når det kommer til vedligeholdelse og sagsbehandling. Både når det drejer sig om offentlige og private rørledninger.
På dette kursus sætter vi fokus på både kommunens og lodsejers pligter og ansvar i forbindelse med eksempelvis vedligeholdelse, fejlfinding, omlægning/anlægsarbejder, medbenyttelse, partsfordeling, ned- og opklassificering mm.

Målgruppe: Kommunale vandløbsmedarbejdere, rådgivere og landbrugskonsulenter
Se program
18. marts 2020
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Liane Sommer og Dion Nørgaard
10:00 Kommunens og lodsejerens forpligtigelser i henhold til vandløbsloven
  - Vedligeholdelse
- Fejlfinding/undersøgelse
- Omlægning, forskel på private og offentlige vandløb
- Åbning af rørlagte strækninger
- Rørlægning herunder betydning af vandløbets målsætning
  Liane Sommer
11:00 Pause
11:15 Udskiftning og reparation at rørlagte vandløb
  - Fejlfinding metoder og gode råd
- Forskellige reparationsmetoder herunder typiske omkostninger ved løsningerne
- Rørtyper, fordele og ulemper
- Gode råd ved valg af løsning og indhentning af tilbud på opgaven
  Morten Andersen
12:00 Frokost
13:00 Partsfordeling og taksation
  - Vandløbslovens nyttebegreb:
Rørlægningsmæssig nytte
Afvandingsmæssig nytte
Medbenytter-nytte
Anden nytte
- Gode råd ved forligsforhandlinger
- Gode råd og procedure ved taksation
  Torben Sune Bojsen
14:00 Pause
14:15 Omlægning af rørlagte vandløb
  - Erfaringer og overvejelser
14:45 Nedklassificering af rørlagte vandløb
  - procedure og krav ved overlevering
- gode råd i processen
  Liane Sommer
15:15 Kagebord
15:45 Cases
  - omlægning af offentligt rørlagt vandløb
- overvejelser ved fordeling af nytte
  Liane Sommer
16:30 Opsamling og evaluering
  Liane Sommer og Dion Nørgaard
16:45 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
• Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS
Undervisere
• Markedsansvarlig vejafvanding Morten Andersen, Per Aarsleff A/S
• Projektleder Torben Sune Bojsen, Orbicon A/S
• Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS
18089
Rørlagte vandløb
18. marts 2020
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde