Rådnetanke III

Har du tidligere været på kurset "Rådnetank I- II" og vil du vide mere om den til tider vanskelig proceskontrol og arbejde mere detaljeret med massebalancer? Så kom og få ny viden og praktiske tips til hvordan du bruger dine måledata.

Vi dykker ned i udnyttelsen af dine måledata, og opstiller massebalancer ud fra teorien til sammenligning med de praktiske målinger.

Vi arbejder mere med COD-udnyttelsen ud fra anlæggets tilgængelige kulstofkilder, og vi ser på energibalancen for det samlede rådnetanksanlæg - både i form af biogas, el og varme.

Dette er et fordybelseskursus, hvor der er tid til procesteknikken og drøfte detaljerne.
Målgruppe: Medarbejdere, der har arbejdet med området i flere år og har en god basisviden om slam og slamteknologier, svarende til kurset ”Rådnetanke I_II”.
Se program
8. oktober 2019
09:00 Ankomt og morgenmad
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Mette Dam Jensen
09:45 Gennemgang af deltagernes anlægstyper med fokus på fælles begreber
  Mette Dam Jensen
10:45 Pause
11:00 Repetition af grundlæggende procesteknik
  Mette Dam Jensen
13:00 Frokost
14:00 Grundlæggende om varmeoverførsel, effekt og energi
  - Teori og "et lille forsøg"
  Lars Dalum Nielsen
15:30 Kaffepause
16:00 Opsætning af massebalancer for eget anlæg-ud fra egne data
  - Opsamling af opmærksomhedspunkter, udfordringer samt fortolkninger af resultat
  Mette Dam Jensen og Lars Dalum Nielsen
19:00 Middag
21:00 Øl/vand
9. oktober 2019
08:00 Gasanvendelse og overvågning i praksis
  - Fleksibel, anvendelse og driftskontrol
  Annemarie Gotfredsen
09:00 Varmeoverførsel og varmebalancer-teori og praksis
  Lars Dalum Nielsen
10:00 Pause
10:15 Varmeoverførsel og varmebalancer-teori og praksis(fortsat)
  Lars Dalum Nielsen og Mette Dam Jensen
12:00 Frokost
13:00 Optimering af energibalancen
  - Større produktion og bedre udnyttelse af energi
  Mette Dam Jensen
15:00 Opsamling og afslutning
  Mette Dam Jensen og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Innovationschef Mette Dam Jensen, Krüger A/S
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S
• Innovationschef Mette Dam Jensen, Krüger A/S
• Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S
17952
Rådnetanke III
8. oktober 2019 til
9. oktober 2019
Tilmeldingsfrist: 6. september 2019
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde