Rådnetanke I-II

Revideret

Arbejder du med rådnetanke, og mangler du en grundlægende viden om driften af en rådnetank? Så er her kurset for dig.

Vi giver dig en procesteknisk forståelse af systemet, og viden om den optimale indretning af systemet, både i forhold til funktion og sikkerhed.

Yderligere giver vi dig brugbar viden om proceskontrol, udnyttelse af biogassen på gasmotorer, forøgelse af energiproduktionen samt afvanding af slam efter udrådning.

Vi besøger Silkeborg Forsyning, gennemgår deres installationer og deler erfaringer.
Målgruppe: Driftsledere, driftsassistenter og øvrige medarbejdere på spildevandsanlæg, der ønsker viden omkring den daglige drift af rådnetanke eller ønsker et større kendskab til rådnetanke.
Se program
20. april 2020
09:00 Ankomst og morgenmad
09:15 Velkomst og præsentation
  Lars Dalum Nielsen og Annette Vesterager
09:45 Grundlæggende processer i rådnetanke
  Aviaja Hansen
11:00 Pause
11:15 Grundlæggende processer fortsat og opgaveregning
  Aviaja Hansen
12:15 Frokost
13:30 Indretning af rådnetanke
  Lars Dalum Nielsen
15:30 Kaffepause
16:00 Udfordringer ved rådnetanksdrift
  - Overbelastning, stødbelastning og hæmning
- Skum & stuvit
  Anna Katrine Vangsgaard
17:15 Praktisk drift og overvågning af rådnetanke
  - Hvordan sikres stabil drift og hvordan udføres proceskontrol?
- Hvad påvirker gassens sammensætning og kvalitet?
  Aviaja Hansen
18:45 Opsamling på dagen
19:00 Middag
21:00 Øl/vand
21. april 2020
08:00 Ekskursion til rådnetank i Silkeborg
  Ivan Boeskov og Bente Pape Kofod
10:30 Opsamling på ekskursion
  Lars Dalum Nielsen
10:45 Pause
11:00 Forøgelse af energiproduktionen
  - Udnyttelse af spildevandets energiindhold
- Tilførsel af andre energikilder
- Udfordringer for renseanlæggets øvrige drift
  Anna Katrine Vangsgaard
12:15 Frokost
13:15 Opsætning af massebalancer ved drift af rådnetanke
  John Sørensen
15:15 Kaffepause
15:45 Gruppearbejde om udregning på massebalancer
  John Sørensen
17:15 Håndtering og anvendelse af biogas
  - Håndtering og behandling af gassen og problemfri drift af gasmotorer og kedler
- Bestemmelse af mængden og sammensætningen af gassen og målemetoder
  Lars Dalum Nielsen
19:00 Middag
21:00 Øl/vand
22. april 2020
08:00 Opsamling på dag 2
08:30 Polymeroptimering på udrådnet slam
  Jens Peter Nygaard
10:15 Sikkert arbejdsmiljø ved drift og vedligehold i EX områder
  Lars Dalum Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Arbejde i EX-områder - praktiske erfaringer
  Mogens Lindgaard
15:00 Kaffe og kursusevaluering
  Lars Dalum Nielsen og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S
• Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S
• Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S
• Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S
• Jens Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S
• Miljøtekniker Bente Pape Kofod, Silkeborg Forsyning A/S
• Chief consultant John Sørensen, NIRAS
• Projektingeniør Anna Katrine Vangsgaard, EnviDan A/S
18032
Rådnetanke I-II
20. april 2020 til
22. april 2020
Tilmeldingsfrist: 20. marts 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 11200,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde