Pumpetræf 2020 - FVC II

Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med drift og vedligeholdelse af pumpestationer? Så er denne temadag noget for dig. Vi står klar med ny viden og praktiske tips med inspiration til dit daglige arbejde og vi tager som altid aktuelle emner op. I 2020 er et af årets emner erfaringsudveksling af gode idéer indsendt af kursisterne og kommenteret af Arbejdstilsynet. Det kunne f.eks. være udformning af sikkerhedsgitter, treben og faldsikring m.m. Men hvad er lovligt? Jeg vil derfor opfordre jer til at indsende billeder til mig. Målgruppe: Medarbejdere, der står for den daglige drift og vedligeholdelse af spildevandspumpestationer. Temadagen er også relevant for medarbejdere i rådgivende firmaer, der til daglig er beskæftiget med indretning, tilsyn og vedligeholdelse af spildevandspumpestationer.
Se program
26. august 2020
09:00 Registrering, kaffe og rundstykker
09:20 Velkomst
  Annette Vesterager
09:30 Spildevandsledninger med vakuum
  - Vakuum i stedet for et traditionelt system
- God løsning, hvor og hvorfor?
- Driftserfaringer
  Tjalfe Helgesen og Martine Hansen Martin
10:15 Pause
10:30 Automatisk Rensegrisafsender - Udvikling og driftserfaringer
  - Baggrund og udviklingen af Automatisk rensegrisafsender
- Generelle fordele ved anvendelse af rensegrise/svampe
- Potentialer ved anvendelse af automatisk afsendelse af rensegrise
- Driftserfaringer
  Aksel Kirkeby
11:00 Pause
11:15 Få styr på overløbene
  - Nuværende og kommende krav til overløb fra fælles- og regnvandssystemer
- Erfaringer med registrering og overvågning af overløb
- Reduktion af overløb/reduktion af miljøpåvirkning fra overløb
  Alex Torpenholt Jørgensen
12:00 Frokost
13:00 Nedlæggelse af små renseanlæg og etablering og drift af pumpestationer
  - Baggrund for nedlæggelse
- Dimensionering af pumpestationer og ledninger
- Driftsoptimeringer bl.a. by pass af allerede etablerede pumpestationer
  Flemming Andersen
13:40 Psykisk arbejdsmiljø - Forsyningsmedarbejderen i skudlinjen
  - Supling med døden til følge (udfordringer ifm. spuling af hovedledninger)
- Køb et hus og slip for støj (udfordringer ifm. støj fra pumpestationer)
- Bydele under vand og folk uden hjem - konsekvens af fejlkoblinger
- Terrænnært grundvand.... er ønsketænkning - hvad stiller Forsyningen op?
- Spildevandsforsyningen - hvordan forklarer vi kunderne om vores serviceniveau, når vi forsyner dem med spildevand?
  Peter Berg
14:30 Kaffepause
15:00 Smarte løsninger til den fysiske udformning af en pumpestation
  Erfaringsudveksling af gode ideér indsendt af kursisterne og kommenteret af Arbejdstilsynet. De smarte løsninger kunne f.eks. være udformning af sikkerhedsgitter, låse til en pumpestation, treben og faldsikring og meget mere. Men hvad er lovligt i forhold til Kloakbekendgørelsen?
  Tommy Kjær
15:55 Opsamling og afslutning
  Annette Vesterager
16:00 Tak for i dag
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• |Leder & Projektingenør
• Produktionschef Flemming Andersen, Lemvig Vand og Spildevand
• Faglig leder Peter Berg, Frederikshavn Forsyning A/S
• Hansen Martin|Martine|Provas Martine Hansen Martin
• Projektchef Tjalfe Helgesen, Sweco Danmark A/S
• Projektleder Alex Torpenholt Jørgensen, Krüger A/S
• Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Vand og Affald A/S
• Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet
18237
Pumpetræf 2020 - FVC II
26. august 2020
Tilmeldingsfrist: 24. juli 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 2050,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde