Procesteknik 3

Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med procesovervågning, optimering og styring? Så er dette kursus noget for dig.

Det gælder også, hvis du ønsker at øge din procestekniske viden, så du bedre kan håndtere komplicerede procesmæssige udfordringer og uheld.

Målet med kurset er at opkvalificere dig fagligt omkring processer og styringen af dem.
Kurset er en overbygning på Procesteknik 1 og 2.
Målgruppe: Medarbejdere i spildevandsforsyninger, der beskæftiger sig med processerne på renseanlæg. Kurset er også relevant for medarbejdere i rådgivende firmaer indenfor spildevandsrensning. Vi forudsætter, at deltagerne har en grundlæggende viden om spildevandsrensning svarende til kurserne Procesteknik 1 og 2.
Se program
25. maj 2021
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
  Annette Vesterager og Peter Tychsen
10:00 Spildevandets sammensætning og variationer
  Peter Tychsen
11:30 Processer og funktioner på et renseanlæg
  Peter Tychsen
12:00 Frokost
13:00 Mikrobiologi
  - Muligheder for optimering
  Aviaja Hansen
14:30 Procesteknologier, del 1: Moving Bed Biofilm
  - MBBR og IFAS
  Aviaja Hansen
15:30 Kaffe og kage i dråben
16:00 Komplicerede procesmæssige udfordringer samt håndtering af uheldssituationer
  Søren Eriksen
17:30 Procesteknologier, del 2. Bioaugnentation
  - MBR og kontaktstabilisering
  Peter Tychsen
18:30 Middag
21:00 Øl/vand og socialt samvær
26. maj 2021
08:00 Opsamling og spørgsmål
  Peter Tychsen
08:30 Procesteknologier, del 3. Granulært slam
  - Aerob granulært slam, anammox
  Rasmus Johansen
10:00 Beluftning og biologiske processer
  Peter Tychsen
11:00 Dynamiske modeller af renseanlæg
  Peter Tychsen
12:00 Frokost
13:00 Fosfor genvinding
  - Biogødning, stuvit, slamaske, biochar
  Anita Rye Ottosen
15:00 Kaffe og kage i dråben
15:30 Slam og mulighederne for energiproduktion
  Peter Tychsen
16:30 Pause
16:45 Reduktion af energiforbruget - hvor og hvordan?
  - Pumper, beluftning, omrøring, afvanding, styring m.m.
  Flemming B Møller
18:00 CO2 og klimamål
  Peter Tychsen
19:00 Middag
21:00 Øl/vand og socialt samvær
27. maj 2021
08:00 Opsamling og spørgsmål
  Peter Tychsen
08:30 Optimering ved avanceret onlinestyring
  Peter Andreasen
10:30 Eksempler på beregninger
  Peter Tychsen
11:30 Nøgletal og beregningsformler
  Peter Tychsen
12:00 Frokost
13:00 Forsyningernes økonomiske rammebetingelser
  Bertel Ifversen
14:30 Eksempler på¨TOTEX beregninger
  Peter Tychsen
15:00 Hvad byder fremtiden på?
  Peter Tychsen
15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
  Peter Tychsen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER
• Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Peter Andreasen, DHI - Institut for Vand og Miljø
• Proceskonsulent Søren Eriksen, VandCenter Syd
• Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S
• Seniorkonsulent Bertel Ifversen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening
• Procesingeniør Rasmus Johansen, EnviDan A/S
• Projektleder Flemming B Møller, Aarhus Vand A/S
• Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S
• Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER
18252
Procesteknik 3
25. maj 2021 til
27. maj 2021
Tilmeldingsfrist: 23. april 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 11650,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde