Procesteknik 3

Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med procesovervågning, optimering og styring? Så er dette kursus noget for dig.

Det gælder også, hvis du ønsker at øge din procestekniske viden, så du bedre kan håndtere komplicerede procesmæssige udfordringer og uheld.

Målet med kurset er at opkvalificere dig fagligt omkring processer og styringen af dem.
Kurset er en overbygning på Procesteknik 1 og 2.
Målgruppe: Medarbejdere i spildevandsforsyninger, der beskæftiger sig med processerne på renseanlæg. Kurset er også relevant for medarbejdere i rådgivende firmaer indenfor spildevandsrensning. Vi forudsætter, at deltagerne har en grundlæggende viden om spildevandsrensning svarende til kurserne Procesteknik 1 og 2.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Er du interesseret i de nyeste processer, styring og teknologier til spildevandsrensning og slambehandling? Eller har du brug for at få en opfriskning af nogle af de biologiske og kemiske processer, de kendte såvel som nye? Så er dette kursus for dig.

Vi sørger for en undervisning af kvalificerede profiler indenfor området fra både forsyninger, leverandører og rådgivere, og håber herved at skabe rammerne for et fagligt spændende kursusmiljø med plads til netværk på tværs af kursisterne, spørgsmål samt gode diskussioner blandt ligesindede procesinteresserede.

Målet med kurset er at opkvalificere din procestekniske viden, så du i større omfang kan håndtere komplicerede, procesmæssige udfordringer, herunder også uheldssituationer. Kurset er en overbygning på procesteknik 1 og 2.

Emnerne på kurset er under stadig udvikling, og programmet revideres gennemgribende fra gang til gang, så de nyeste tiltag er med.
Undervisere
Kursusledelse
• Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Peter Andreasen, DHI - Institut for Vand og Miljø
• Proceskonsulent Søren Eriksen, VandCenter Syd
• Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S
• Seniorkonsulent Bertel Ifversen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening
• Procesingeniør Rasmus Johansen, EnviDan A/S
• Projektleder Flemming B Møller, Aarhus Vand A/S
• Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S
• Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER
18045
Procesteknik 3
26. maj 2020 til
28. maj 2020
Tilmeldingsfrist: 24. april 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 11200,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde