Procesteknik 2

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS

På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.
Målgruppe: Driftsteknikere og øvrige medarbejdere på renseanlæg, der er beskæftiget med processer på renseanlæg. Kommunale medarbejdere, der ønsker forståelse for processerne, vil også med udbytte kunne deltage i kurset. Kurset er også relevant for medarbejdere, der er beskæftiget på industrianlæg. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg svarende til Procesteknik 1.
Se program
4. november 2019
08:30 Ankomst og kaffe
09:15 Velkomst og præsentation
  Lone Carlsson og Vibeke R. Borregaard
09:45 Biologisk og kemisk baggrundsviden
  Opsummering af nøgleparametre
  Ellen Marie Drastrup
10:45 Gruppearbejde: Nøgleparametre
12:00 Frokost
13:00 Fosforfjernelse teori/praksis/opgaver
  Vibeke R. Borregaard
14:00 Pause
14:15 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
15:00 Kaffe og kagebord i Dråben
15:30 Kvælstoffjernelse teori/praksis
  Vibeke R. Borregaard
16:30 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
18:00 Middag
19:30 Erfaringsudveksling
21:00 Øl/vand
5. november 2019
08:30 Massebalancer
  Opgaver omkring massebalancer
  Ellen Marie Drastrup
10:30 Pause
10:45 Forskellige eksempler på anlægstyper
  Vibeke R. Borregaard
11:45 Oplæg til anlægsbesøg
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
  Opgaver på anlæg: Besigtigelse af anlæg. Hvad skal du se: Nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere og udløbsfiltre og meget mere
  Mogens Lindgaard
15:45 Kaffe
16:00 Procesdata og styring
  Mogens Lindgaard
18:00 Middag
19:30 Gennemgang af anlægsbesøg/diskussion
  Vibeke R. Borregaard
21:00 Aftenservering
6. november 2019
08:30 Resumé
09:00 Efterpolering - Filtrering, hygiejnisering
  Kim Sundmark
09:50 Pause
10:00 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
  Kim Sundmark
10:45 Pause
11:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
  René Hansen
12:00 Frokost
13:00 Gruppearbejde. Case
  René Hansen
15:00 Kaffe og evaluering
15:30 Kurset er slut
  Lone Carlsson og Vibeke R. Borregaard
Undervisere
Kursusledelse
• Viceafdelingschef Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
Undervisere
• Viceafdelingschef Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S
• Projektingeniør Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S
• Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S
• Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S
• Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S
17797
Procesteknik 2
4. november 2019 til
6. november 2019
Tilmeldingsfrist: 4. oktober 2019
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 10900,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde