Procesteknik 1

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS

Kend dit renseanlægs processer!

Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

Målgruppe: Driftsteknikere og øvrige medarbejdere på spildevandsanlæg, og på industrianlæg, der er beskæftiget med eller skal beskæftige sig med processerne på renseanlæg. Kommunale medarbejdere, der ønsker forståelse af processerne, vil også have udbytte af kurset. Vi forventer deltagere har en grundlæggende viden svarende til kurset ”Grundkursus i spildevandsrensning”.
Se program
9. marts 2020
08:30 Ankomst, kaffe/te
09:00 Velkomst og præsentation
  Lone Carlsson og Kim Sundmark
09:20 Hvorfor rense og for hvad?
  Claus Kobberø
09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
  Claus Kobberø
10:30 Pause
10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
  Claus Kobberø
11:10 Pause
11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
  Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
  Claus Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Grundlæggende renseprincipper og anlægstyper
  Ellen Marie Drastrup
14:00 Pause
14:15 Aktivslamanlæg
  Ellen Marie Drastrup
15:00 Besøg i Ferskvandsakvariet AQUA
16:00 Kaffe i Dråben
16:30 Grundlæggende på renseanlæg - "Ny udgave med tegninger og lette eksempler"
  Ellen Marie Drastrup
17:00 Oplæg til gruppearbejde/diskussion
  Ellen Marie Drastrup
18:00 Middag
19:30 Fremtidens rensemetoder
  Kim Sundmark
21:00 Øl/vand og socialt samvær
10. marts 2020
08:00 Opsamling og spørgsmål
08:30 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
  Anna-Marie Bøgh
09:15 Mikroskopering af slam, pause indlagt
  Anna-Marie Bøgh
11:30 Frokost
12:30 Ekskursion. Them Renseanlæg. Opgaver på anlæg.
  Anders Krogager
14:15 Kaffe i Dråben
14:45 Gennemgang af anlægsbesøg/opgaver
16:45 Pause
17:00 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
  Claus Kobberø
17:30 Gruppearbejde om driftsovervågning
  Claus Kobberø
18:30 Middag
19:30 Gruppearbejde
21:00 Øl/vand og socialt samvær
11. marts 2020
08:00 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
  Røskva Lill Høimark
09:00 Gruppeopgave - forslag til løsninger
  Røskva Lill Høimark
09:30 Gennemgang af opgaver
  Røskva Lill Høimark
10:15 Slambehandling 1. del
  Kim Sundmark
11:15 Slambehandling 2. del
  Kim Sundmark
12:00 Frokost
13:00 Gruppearbejde om slambehandling samt gennemgang af opgaver
14:30 Fælles indlæg med resumé af kurset
15:00 Evaluering
  Lone Carlsson
15:30 Kaffe i Dråben - Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
• Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S
Undervisere
• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S
• Projektingeniør Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S
• Procesingeniør Røskva Lill Høimark, Krüger A/S
• Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S
• Anders Krogager, Silkeborg Spildevand A/S
• Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S
18007
Procesteknik 1
9. marts 2020 til
11. marts 2020
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 11200,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde