Procesoptimering via mikroskopering og DNA sekventering

Vil du gerne mikroskopere og procesoptimere via mikroskopering, men mangler den fornødne viden? Så er her kurset for dig.
Vi giver dig en indføring i mikroskopering af slam, herunder beskrivelse af flokstruktur og trådindeks og du lærer de encellede organismer såsom flagellater og klokkedyr at kende.

Vi fortæller om, hvad DNA sekventering er og hvorledes det sammen med mikroskoperingen kan bruges til at identificere trådformige bakterier i aktivt slam.

Vi gennemgår MiDAS hjemmesiden over bakterier i aktivt slam og hvordan den kan bruges til at få relevante oplysninger om de relevante bakterier.

Husk at medbringe en slamprøve, en bærbar computer og eventuelt et mikroskop.

Målgruppe: Driftsoperatører, driftsleder, laboranter og miljøtekniker på renseanlæg. Teknikere som ønsker et dybere kendskab til slamegenskaber vil også med udbytte kunne deltage i kurset.
Se program
15. marts 2021
09:00 Ankomst og morgenmad i dråben
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Per Halkjær Nielsen
10:00 Identifikation af bakterier, karakterisering af
  danske renseanlæg og MiDAS
  Per Halkjær Nielsen
11:00 Pause
11:15 Gennemgang af mikroskop
  Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
12:00 Frokost
13:00 Øvelser i karakterisering af slam
  - Flokstruktur
- Trådindeks
  Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
15:00 Kaffe/kage bord i dråben
15:30 Trådformede bakterier
  - Typer og funktion
- Identifikation med molekylære metoder
  Per Halkjær Nielsen
16:15 Brug af MiDAS
18:00 Middag
19:30 Fortsættelse af øvelser i laboratoriet og på computer
  Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
21:00 Øl/vand
16. marts 2021
08:30 Opsamling fra 1. kursusdag
  Per Halkjær Nielsen
08:45 Encellede dyr og andre organismer
  Per Halkjær Nielsen
09:30 Kaffepause
10:00 Øvelser i laboratoriet
  - Karakterisering af slamprøve via mikroskop og DNA sekventeringsdata
  Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
12:00 Frokost
13:00 Kontrol af trådformede bakterier
  - Skum
- Letslam
- Selektorer
  Aviaja Hansen
14:00 Gruppeopgave
  - Karakterisering af slamprøve via mikroskop og DNA sekventeringsdata
  Per Halkjær Nielsen, Marta Nierychlo og Aviaja Hansen
15:30 Kaffe og afsluttende diskussion
  Per Halkjær Nielsen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Professor Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet
• Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Professor Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet
• Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S
• Post.doc. Marta Nierychlo, Aalborg Universitet
18209
Procesoptimering via mikroskopering og DNA sekventering
15. marts 2021 til
16. marts 2021
Tilmeldingsfrist: 12. februar 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 8300,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde