Prøvetagning af spildevand

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS

Står du for prøveudtagningen af spildevand, har du her muligheden for at udbygge din viden på området.

Du får oparbejdet dine færdigheder i brug af apparatur og metoder, så du får en så repræsentativ prøveudtagning og måling af spildevandet som muligt.

Vi introducerer dig til begrebet kvalitetsstyring, og du får en sammenhængende indsigt i lovgrundlaget, der danner baggrund for prøveudtagningen.

Kurset veksler mellem undervisning, gruppearbejde,sikkerheds- og udstyrsdemonstrationer og ekskursioner.
Målgruppe: Ansatte, der udtager prøver og foretager flowmålinger på spildevand. Kurset er også relevant for medarbejdere, der deltager i processtyringen af renseanlæg. Desuden medarbejdere på renseanlæg og virksomheder, der selv foretager egenkontrol, rådgivende firmaer m.fl.
Se program
5. oktober 2020
10:00 Ankomst og kaffe
10:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Anna-Marie Bøgh og Lone Carlsson
11:00 Indledning, hvorfor prøvetagning og måling ?
  Flowmåling- og prøvetagningsprincipper
  Anna-Marie Bøgh
12:00 Frokost
13:00 Akkreditering hvorfor og hvordan
  Jesper Koldsø
14:30 Kaffe i Dråben og besøg i AQUA
15:30 Prøveudtagning ved virksomheder
  Jesper Koldsø
16:45 Pause
17:00 Flowmåling
  Majbritt Hye
18:00 Middag
20:00 Erfaringsudveksling
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
6. oktober 2020
08:15 Demonstration af sikkerhedsudstyr
  Per Iversen
09:00 Sikkerhed og hygiejne herunder bekæmpelse af svovlbrinte og opbevaring og transport af spildevandsprøver
  Anna-Marie Bøgh
10:30 Kaffepause
10:45 Svovlbrinte og bekæmpelse af svovlbrinte
  Anna-Marie Bøgh
12:00 Frokost
12:45 Pumpestation ved Ferskvandscentret
13:30 Ekskursion til pumpestation
  Anna-Marie Bøgh
15:00 Kaffepause i Dråben
15:30 Kloakbekendtgørelsen
  Tommy Kjær
17:00 Lovgivningsmæssig og administrativ baggrund
  Bo Skovmark
18:30 Middag
19:30 Erfaringer med prøvetagningsudstyr
  Lotte Larsen
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
7. oktober 2020
08:30 Opsamling fra erfaringsudveksling
  Lotte Larsen
09:00 Dataopsamling og databehandling
  Lotte Larsen
10:15 Kaffe
10:30 Tids- og flowproportional prøvetagning
  Lotte Larsen
12:00 Frokost
13:00 Grupperabejde og diskussion om sikkerhed og hygiejne
  Anna-Marie Bøgh
14:30 Afsluttende diskussion, kaffe og kursusevaluering
  Anna-Marie Bøgh og Lone Carlsson
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
Undervisere
• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S
• Salgsingeniør Majbritt Hye, MJK Automation A/S
• Key Account Manager Per Iversen, ICM A/S
• Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet
• Afdelingsleder Jesper Koldsø, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
• Miljøtekniker Lotte Larsen, Fors A/S
• Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen
18060
Prøvetagning af spildevand
5. oktober 2020 til
7. oktober 2020
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 11200,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde