Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder

Et Vandløbsteknikerkursus (1 VTp)

Få overblik over strategien til at pleje og vedligeholde jeres gadekær, småhuller og regnvandsbassiner, hvad enten du står overfor svindende vandspejl og tilgroning, eller regnvandsbassiner på vej til at vokse ind i natur. Du får viden og værktøjer til at møde de udfordringer, som opstår ved forvaltning og drift af regnvandsbassiner og andre småvande som naturressource. Samtidig får du eksempler på naturplejeplaner efter givne forhold, undersøgelser af naturindhold og kortlægning af tilstand og naturværdier.

Målgruppe: Åmænd og medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere som arbejder med vedligeholdelse af vandhuller og anlæg og drift af mindre vandområder/regnvandsbassiner.
Se program
24. november 2020
09:00 Ankomst og morgenbord
09:30 Velkomst og gensidig introduktion
  Suna Rokkjær og Mikkel Stener Petersen
09:45 Vandhuller, småsøer og ”regnvandssøer”
  - Hvorfor skal vi interessere os for de bynære små vandoaser?
- Hvad kendetegner et godt vandhul/en god sø?
- Hvad kan ”true” det gode vandhul/den gode sø?
- Sedimentet som styrende faktor
  Mikkel Stener Petersen
10:30 Pause
10:45 Hvorfor skal vi vedligeholde disse vandområder?
  - Rekreative værdier og §3-problematiker
- Funktionalitet
  Mikkel Stener Petersen og Per Gørtz
11:15 Funktionalitet og vedligeholdelse
  Peter Berg
12:00 Frokost
13:00 Udvalgte case-stories i regnvandsbassiner, gadekær og vandhuller fra danske kommuner
  - Undersøgelser af naturindhold
- Erfaringer og kortlægning af tilstand og naturværdier
- Naturplejeplaner og anbefalinger efter givne forhold
  Mikkel Stener Petersen, Stig Rostgaard og Per Gørtz
14:00 Pleje af vandhuller og regnvandsbassiner
  - Praktiske erfaringer
- Metoder og udstyr
  Thomas Aabling
14:50 Kagebord
15:10 Oprensning af vandhuller og regnvandsbassiner
  Thomas Aabling
16:00 Evaluering
  Suna Rokkjær og Mikkel Stener Petersen
16:15 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Biolog Mikkel Stener Petersen, Fiskeøkologisk Laboratorium
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
Undervisere
• Ingeniør Thomas Aabling, Thomas Aabling Vandmiljø
• Faglig leder Peter Berg, Frederikshavn Forsyning A/S
• Biolog Per Gørtz, Fiskeøkologisk Laboratorium
• Biolog Mikkel Stener Petersen, Fiskeøkologisk Laboratorium
• Biolog Stig Rostgaard, Fiskeøkologisk Laboratorium
18141
Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder
24. november 2020
Tilmeldingsfrist: 23. oktober 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde