Planloven i praksis

Hører planloven og de tilknyttende myndighedsopgaver med til dine arbejdsopgaver? Vil du gerne have en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration, herunder af de ændringer, som blev indføjet i planloven i forbindelse med revisionen i 2017? Så kom og få ny viden til at lette dine arbejdsopgaver.

Ændringerne betød bl.a., at kommunerne har fået mere fleksibilitet i land- og byudviklingen, og at der blev indført forskellige ændringer i den kommunale planproces.

Undervisningen veksler mellem gennemgang af de mere juridiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med planlægning og administration af de vedtagne planer og gennemgang af praktiske eksempler fra den kommunale dagligdag.

Kurset tager udgangspunkt i, at deltagerne har et vist kendskab til området, men vil også være relevant for begyndere på området.
Målgruppe: Alle som beskæftiger sig med kommunernes fysiske planlægning
Se program
31. august 2021
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst, kaffe og præsentation
  Annette Vesterager, Jens Flensborg og Suna Rokkjær
10:15 Indledning om planlægning og planloven
  Jens Flensborg
11:00 Pause
11:15 Den overordnede planlægning
  - Planhierarkiet, rammestyring og "virke for" princippet
  Jens Flensborg
12:00 Frokost
13:00 Kommuneplanlægning
  - Kort om kommuneplanstrategi og kommuneplanprocessen, herunder om offentlighed ved kommuneplantillæg
- Kommuneplanens indhold og retsvirkninger
- Muligheden for udstedes af forbud på grundlæag af kommuneplanen (PL §12)
  Jens Flensborg
14:30 Pause
14:45 Case/gruppeopgave
  Jens Flensborg
15:30 Planlægning i kystnærhedszone
  - Generelt om planlægning i kystområderne - planlovens kap. 2a
- Betydning af ændringen af reglerne i 2017 (modernisering af planloven)
  Jens Flensborg
16:00 Kaffe og kage pause
16:30 Kommuneplanlægning i praksis
  Lisbeth Errboe Svendsen
17:00 Pause
17:15 Kommuneplanlægning i praksis, fortsat
  Lisbeth Errboe Svendsen
18:00 Middag
19:30 Gruppeopgave om planmæssig problemstilling
  Jens Flensborg
21:00 Øl/van og socialt samvær
1. september 2021
08:00 Miljøvurderinger af planer (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter)
  - Generelt om kravene om miljøvurdering af bl.a. kommuneplaner og lokalplaner
- Screeningsprocessen og screeningsvurderingen (via eksempler fra praksis)
- Kort om krav til miljøvurderingen (via eksempler fra praksis)
- Kort om samspillet med VVM
  Jens Flensborg
09:45 Pause
10:00 Lokalplanlægning
  - Lokalplanret og lokalplanpligt
- Lokalplaners indhold og udformning og om lokalplanprocessen
  Jens Flensborg
12:30 Frokost
13:30 Kobling mellem plan og miljø mv.
  - Forholdet mellem planlægning og miljøregulering
- Lokalplanlægning ift. støj (§ 15a)
- Lokalplanlægning ift. anden miljøpåvirkning (nye regler i § 15b mv. i 2017)
- Kort om planlægning og klima
  Jens Flensborg
15:15 Kaffe og kursusevaluering
  Jens Flensborg og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
• Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater
• Afdelingsleder Lisbeth Errboe Svendsen, NIRAS
18281
Planloven i praksis
31. august 2021 til
1. september 2021
Tilmeldingsfrist: 30. juli 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 8100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde