Offentlighedens adgang til naturen

Sikring af offentlighedens adgang til naturen er et af de oprindelige formål med naturbeskyttelsesloven. Kurset giver en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v. Vi kommer omkring emner som ”skræmme-skiltning”, forstyrrelse af privatlivets fred, nedlæggelse af veje og stier i det åbne land m.m. Vi arbejder med tolkning af begreber i loven og konkrete eksempler. Der vil blive mulighed for at arbejde med cases fra din egen hverdag. Målet er at give dig et robust grundlag for at behandle og træffe afgørelse i sager om offentlighedens adgang.

Målgruppe: Medarbejdere der arbejder med administration af offentlighedens adgang i det åbne land.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Vi har fokus på, hvordan vi kan være med til at sikre, og om muligt forbedre, adgangen til naturen i det åbne land.
Vi dykker ned i bl.a. Naturbeskyttelseslovens kapitel 4 med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v.
”Skræmme-skiltning”, forstyrrelse af privatlivets fred, nedlæggelse af veje og stier i det åbne land er eksempler på typiske sager, som vi tager op til en nærmere juridisk behandling. Vi arbejder med tolkning af begreber i loven og konkrete eksempler. Der vil blive mulighed for at arbejde med cases fra kursisternes egen hverdag.
Vi får også et bud på hvordan vi kan øge adgang for borgerne, mindske konflikterne og dermed få en mere tilfredsstillende proces.

Undervisere
Kursusledelse
• Adjunkt, Cand.jur. Lasse Baaner, Københavns Universitet
• Biolog Lars Eg Hoppe, Aarhus Kommune
• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret
Undervisere
• Adjunkt, Cand.jur. Lasse Baaner, Københavns Universitet
• Biolog Lars Eg Hoppe, Aarhus Kommune
18344
Offentlighedens adgang til naturen
1. november 2021
Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde