Offentlighedens adgang til naturen

Sikring af offentlighedens adgang til naturen er et af de oprindelige formål med naturbeskyttelsesloven. Kurset giver en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v. Vi kommer omkring emner som ”skræmme-skiltning”, forstyrrelse af privatlivets fred, nedlæggelse af veje og stier i det åbne land m.m. Vi arbejder med tolkning af begreber i loven og konkrete eksempler. Der vil blive mulighed for at arbejde med cases fra din egen hverdag. Målet er at give dig et robust grundlag for at behandle og træffe afgørelse i sager om offentlighedens adgang.

Målgruppe: Medarbejdere der arbejder med administration af offentlighedens adgang i det åbne land.
Se program
10. november 2020
08:30 Ankomst og morgenbuffet
09:00 Velkomst og introduktion
  Lars Eg Hoppe, Dion Nørgaard og Lasse Baaner
09:10 Nye undersøgelser af hvordan kommunerne klarer adgangssager
  - Egne erfaringer med hvilke sager der fylder
- KLs rundspørge til kommunerne om adgangssager
- Københavns Universitets undersøgelse i 2019 af kommunernes adgangssager
  Lars Eg Hoppe og Lasse Baaner
09:30 Reglerne - overblik , praksis og oversete detaljer. Introduktion til offentlighedens adgang
  - Overblik over adgangsreglerne - Adgangsbestemmelser i Naturbeskyttelsesloven, mark- og vejfredsloven og mange andre love.
- Naturbeskyttelseslovens adgangsregler, §22 - §26
- Skiltning mod adgang/"Skræmmeskilte
  Lars Eg Hoppe og Lasse Baaner
10:30 Kort pause
11:30 Deltagernes egne adgangssager - få sparring, hjælp og vejledning
  - Sager der vedrører NBL §§ 22-26
- Sagseksempler
  Lars Eg Hoppe og Lasse Baaner
12:15 frokost
13:00 Regler for nedlæggelse af veje og stier. Introduktion fortsat
  - Nedlæggelse af veje og stier - anmeldereglerne efter § 26a samt nævnsbetingelserne vedr. betingelserne
- Veje og stier i sommerhusområder og mulighederne for at anvende privatvejlovens regler
- Sagsbehandlingsstrategier i.f.t. § 26a
- Friluftsrådets aktindsigtsundersøgelse vedr. §26a
  Lars Eg Hoppe og Lasse Baaner
14:15 Deltagernes egne nedlæggelsessager - sparring, hjælp og vejledning.
  - Sager vedr. §26 a
- Sager vedr. §§ 22 - 26
  Lars Eg Hoppe og Lasse Baaner
15:00 Kagebord i Dråben
15:30 Adgangsafgørelser på sikker grund - gode råd fra underviserne
  - Disposition af afgørelser - skab overblik og hold hovedet koldt.
- Gode råd fra mange år i praksis
  Lars Eg Hoppe og Lasse Baaner
16:15 Evaluering
  Dion Nørgaard, Lars Eg Hoppe og Lasse Baaner
16:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Biolog Lars Eg Hoppe, Aarhus Kommune
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Adjunkt, Cand.jur. Lasse Baaner, Københavns Universitet
• Biolog Lars Eg Hoppe, Aarhus Kommune
18112
Offentlighedens adgang til naturen
10. november 2020
Tilmeldingsfrist: 9. oktober 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde