Offentlighedens adgang til naturen

Sikring af offentlighedens adgang til naturen er et af de oprindelige formål med naturbeskyttelsesloven. Kurset giver en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v. Vi kommer omkring emner som ”skræmme-skiltning”, forstyrrelse af privatlivets fred, nedlæggelse af veje og stier i det åbne land m.m. Vi arbejder med tolkning af begreber i loven og konkrete eksempler. Der vil blive mulighed for at arbejde med cases fra din egen hverdag, krydret med indlæg fra interesseorganisationer. Målet er at give dig et robust grundlag for at behandle og træffe afgørelse i sager om offentlighedens adgang.

Målgruppe: Medarbejdere der arbejder med administration af offentlighedens adgang i det åbne land.
Se program
31. oktober 2019
08:45 Morgenbuffet
09:15 Velkomst og introduktion
  Lars Eg Hoppe og Dion Nørgaard
09:45 Regelgennemgang og konkrete afgørelser for offentlighedens adgang til naturen
  - Hvad siger lovgivningen
- ”Skræmmeskiltning”
- Forstyrrelse af privatlivets fred
- Nedlæggelse af veje og stier i det åbne land
  Lars Eg Hoppe
10:30 Kort pause
10:40 Regelgennemgang, fortsat
  Lars Eg Hoppe
11:25 Kort pause
11:30 Regelgennemgang, fortsat
  Lars Eg Hoppe
12:15 frokost
13:15 Gruppearbejder, sagsbehandling af kursisternes egne/udvalgte sager
  Lars Eg Hoppe
14:30 Offentlighedens adgang til private skove
  - Det vigtigste står IKKE i loven, nemlig de psykologiske nøgler: Hvordan motiverer man en privat skov- og naturejer til at åbne for et stiprojekt, en MTB rute, en bålplads, en skoleskov eller et motionsløb?
  Martin Einfeldt
15:15 Kagebord i Dråben
15:30 Erfaringer med frivillig offentlig adgang i Odderbæk området
  Niels Clemmensen
16:15 Evaluering
  Dion Nørgaard og Lars Eg Hoppe
16:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Biolog Lars Eg Hoppe, Aarhus Kommune
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Landmand og formand for Odderbæk Vandløbslaug Niels Clemmensen, Niels Clemmensen
• Kommunikationsrådgiver Martin Einfeldt, Firmaet Martin Einfeldt
• Biolog Lars Eg Hoppe, Aarhus Kommune
17922
Offentlighedens adgang til naturen
31. oktober 2019
Tilmeldingsfrist: 27. september 2019
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde