Nye krav til kommunal BNBO indsats

Der er øget fokus på beskyttelsen af vores grundvandsressource og der stilles derfor krav om en specifik kommunal BNBO indsats inden 2022.
Er du som sagsbehandler i tvivl om, hvad der kræves af dig i den forbindelse? Så er dette kursus for dig.
Vi giver dig et overblik over både gældende og kommende reglekompleks og vi gennemgår klagenævns- og retspraksis, der har fokus på samspillet mellem kommune, vandselskab og grundejer vedrørende fastlæggelsen af BNBO inden 2022. En indsats som staten vil følge op på og overtage efter 2022, hvis kommunerne ikke formår at gennemføre den.
I klagenævnenes praksis er der også generelt åbnet op for, at der kan pålægges restriktioner på anvendelsen af landbrugsjord af hensyn til grundvandets beskyttelse.
Vandselskaberne får tillige bedre mulighed for at indregne omkostninger til BNBO indsatsen i indtægtsrammerne.
Kom og bliv klogere på denne store opgave, der både involverer kommune, forsyning og grundejere.
Målgruppe: Medarbejdere i kommuner, vandselskaber, rådgivere og andre som har interesse i BNBO
Se program
3. juni 2020
08:30 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Pernille Aagaard Truelsen
09:30 Generel grundvandsbeskyttelse
  - Lovgrundlaget for den generelle grundvandsbeskyttelse
- Grundvandsbeskyttelse igennem kommunal planlægning mv.
- Konkrete midler til grundvandsbeskyttelsen
  Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
10:30 Pause
10:45 Kommunernes obligatoriske BNBO indsats
  - Politisk aftale
- Lov om obligatorisk BNBO og indberetningspligt
- Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcen
- BNBO vejledningen
  Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 BNBO og beskyttelseszoner
  Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
13:30 Fastlæggelse af BNBO
  -Retsgrundlaget og samspillet med indsatsplanlægningen
- Konkrete eksempler på fastlæggelse af BNBO
14:15 Erstatningsfastlæggelsen ved BNBO
  Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
14:45 Eksempler på samspil mellem kommuner og vandselskaber om BNBO
  Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
15:15 Kaffe/kagebord i dråben
15:45 Eksempler på lodsejeraftaler om BNBO
  Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
16:15 Gennemgang af nyeste praksis vedr. BNBO fra Miljø- og Fødevareklagenævnene
  Pernille Aagaard Truelsen og Peter Nymann
16:45 Evaluering af kurset
  Pernille Aagaard Truelsen og Annette Vesterager
17:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
18087
Nye krav til kommunal BNBO indsats
3. juni 2020
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde