Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

Lær at arbejde med den kommunale administration af bygge- og beskyttelseslinjerne i naturbeskyttelsesloven. Det er ofte følsomme og kontroversielle sager, så det er vigtigt at være klædt rigtigt på.

Du får det juridiske grundlag og en række eksempler på afgørelser, både de typiske og de mere specielle.

Vi arbejder med afgrænsningen mod anden lovgivning, herunder planloven og dens landzoneadministration, og vi gennemgår deltagernes egne sager, så vi kommer helt tæt på praktikken.

Øvrige myndigheders administration af beskyttelseslinjer, fx fredninger og strandbeskyttelseslinjen, inddrages ikke.

Undervisningen veksler mellem indlæg fra undervisere og gruppearbejde med og plenumdiskussioner af cases baseret på deltagernes egne sager, samt andre tidligere sager og afgørelser.
Målgruppe: Ny eller mindre erfarne medarbejdere der arbejder med naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier.
Uddybende oplysninger
Om kurset
På dette kursus får du som ny og relativt uerfaren sagsbehandler, der arbejder med naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier, mulighed for at vende lovgivning og sager, sammen med erfarne sagsbehandlere.
Løsningen af de mange og meget forskellige opgaver er en stor og spændende udfordring, hvor lovgivningen ikke indeholder klare og entydige regler for en sags afgørelse, men derimod overlader et relativt stort råderum for de kommunale afgørelser - afgørelser der ofte baserer sig på tidligere afgørelser.
Kurset klæ’r dig på til at varetage den daglige administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier. Undervisningen veksler mellem indlæg fra undervisere og gruppearbejde med cases baseret på deltagernes egne sager eller andre tidligere sager og afgørelser.
Undervisere
Kursusledelse
• Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune
• Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura
• Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune
18267
Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer
13. april 2021
Tilmeldingsfrist: 12. marts 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde