Myndighedsbehandling omkring LAR

Håndtering af regnvand under hensyntagen til kvantitet og kvalitet

Kurset forholder sig primært til regnvands kvantitet og kvalitet og de LAR-løsninger, som bruges i forbindelse med bygninger og veje, så grundlaget for tilladelser kan blive bedre kvalificeret i forhold til f.eks. nedsivning, filterjord, brugen af vejsalt etc.
Kurset kommer desuden ind på relationen mellem den kommunale planlægning og spildevands- og vandplanerne.

Målgruppe: Medarbejdere i kommuner, forsyninger og private virksomheder som gerne vil blive klogere på det myndighedsmæssige arbejde med LAR i f.eks. lokalplaner og betingelser for tilladelse til nedsivning.
Se program
1. september 2020
08:45 Ankomst og morgenbuffet
09:10 Velkomst og gensidig præsentation
  Peter Bassø Duus og Dion Nørgaard
09:30 Regn, servicemål, miljømål og grønne byer
  - Hvad kan LAR?
- Eksempler på LAR
  Peter Bassø Duus
10:15 LAR i lokalplanen
  Sanne Wenzel Jespersen
11:00 Pause
11:15 LAR som hydraulisk element i vandbalance
  - Hvordan regner vi på LAR?
  Jan H Sørensen
12:15 Frokost
13:15 Nedsivningstilladelser
  - Hvad skal vi være opmærksomme på når vi giver tilladelser
- Eksempler på krav og udfordringer.
  Ivar Rosendal
14:15 Muld og filtermuld – hvor godt renser det?
  - Hvor godt renser det?
  Jes Vollertsen
15:00 Kagebord i Dråben
15:30 Øvelser med LAR-toget
  - Principper i hht. tagvand og regnvand
  Peter Bassø Duus
16:00 Øvelser
  - Øvelse 1
- Øvelse 2
- Øvelse 3
  Peter Bassø Duus
16:45 Afrunding og evaluering
  Peter Bassø Duus og Dion Nørgaard
17:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Civilingeniør Peter Bassø Duus, Orbicon A/S
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Civilingeniør Peter Bassø Duus, Orbicon A/S
• sagsbehandler Sanne Wenzel Jespersen, Horsens Kommune
• Miljømedarbejder Ivar Rosendal, Favrskov Kommune
• Projektleder Jan H Sørensen, Orbicon A/S
• Professor Jes Vollertsen, Aalborg Universitet
18067
Myndighedsbehandling omkring LAR
1. september 2020
Tilmeldingsfrist: 31. juli 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde