Miljøvagten - miljøuheld i jord og vand

Du lærer, hvad du som kommunal miljøvagt eller kommunal miljø- myndighedsperson.skal gøre, fra det øjeblik du får besked på, at der er sket en miljøulykke til sagen engang er lukket.

Kurset gennemgår, hvad du skal sikre dig inden du tager af sted, hvad du skal have med, hvilke prøvetagninger du skal iværksætte for at sikre dokumentation for ulykken og hvilke pligter og rettigheder du har som kommunal miljøvagt.

Emner som miljøskadeloven og afværgeforanstaltning bliver også behandlet.
Målgruppe: Miljømedarbejdere, der er med i en kommunal miljøvagt ordning eller står for at skulle etablere en miljøvagtordning eller blot vil kunne blive tilkaldt som kommunal miljø- myndighedsperson. Dette kursus er for miljøvagten eller miljømedarbejderen, der ønsker at få et større overblik over situationen før, under og efter et miljøuheld.
Se program
20. august 2020
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Bjarne Neermann og Annette Vesterager
09:45 Akutte forureninger - historisk set
  - Definitioner, farlige stoffer - akut miljøuheld
- Miljømæssige behov ved akutte forureninger
- Lovgivning og eksempler på akutte miljøuheld
  Sten Bøgild Frandsen
10:45 Pause
11:00 Miljøalarm - hvad nu?
  - Beredskabsloven
- Differentiering af skadested
- Hvilke aktører kommer i spil? (Politi, ISL-B, ISL-P, miljømedarbejder, dyrlæge, læge, jæger)
- Opbygning af beredskaber og beredskabsplaner
- Risikovurdering
- Beredskabsstyrelsens rolle og opgaver
  Bjarne Neermann
12:15 Frokost
13:15 Prøvetagning, bevissikring og dokumentation
  - Måleudstyr, hvad skal måles hvor?
- Hvordan udtages og opbevares prøver?
- Liste over en veludstyret miljøvagtbil
- Arbejdsmiljø og sikkerhedsforanstaltninger
  Sten Bøgild Frandsen og Peter Thomassen
14:15 Pause
14:30 Prøvetagning, fortsat
  Sten Bøgild Frandsen og Peter Thomassen
15:30 Kaffepause
16:00 Praktiske eksempler på afgrænsningen mellem
  akut- og oprydningsfasen
  Peter Thomassen
17:00 Pause
17:15 Forureningens opførsel i jord og grundvand
  Eksempler på praktiske afværgeforanstaltninger
  Morten Øland
18:30 Middag
20:00 Videre sagsbehandling
  - Overdragelse af sag til anden myndighed
- Overdragelse til politimæssig efterforskning
- Sagen i retten, - miljøvagten som vidne
- Forholdet til pressen
  Sten Bøgild Frandsen
21:00 Øl/vand og socialt samvær
21. august 2020
08:00 Case - situationsspil i plenum om samarbejde
  - Rollefordeling på skadestedet
  Peter Thomassen, Peter Møller Nielsen, Mads Kobberø, Bjarne Neermann og Sten Bøgild Frandsen
10:45 Pause
11:00 Bevissikring
  - Regler og ansvar
- Retssikkerhedsloven og miljøskadeloven
  Peter Møller Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Afgrænsning mellem akutfase og oprydningsfase
  - Jordforurening og videre sagsbehandling
- Adgang til refusion af afholdte akut udgifter
  Mads Kobberø
14:30 Pause
14:45 Introduktion til fælleskommunal miljøvagtordning
  Organisering, udkaldsstatistik og inspirationskort
  Peter Thomassen
15:30 Kaffe og evaluering af kurset
  Bjarne Neermann og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Beredskabschef Bjarne Neermann, Sønderborg Kommune
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Miljøtekniker Sten Bøgild Frandsen, Kolding Kommune
• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
• Beredskabschef Bjarne Neermann, Sønderborg Kommune
• Senioranklager Peter Møller Nielsen, Nordjyllands politi
• Biolog Peter Thomassen, Kolding Kommune
• Projektchef, Miljøtekniker Morten Øland, DGE Miljø- og Ingeniørfirma
18215
Miljøvagten - miljøuheld i jord og vand
20. august 2020 til
21. august 2020
Tilmeldingsfrist: 17. juli 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde