Miljøvagt og beredskab på skadesstedet

Du er miljøvagt eller ansat i det kommunale brand– og redningsberedskab og står med en akut forurening: Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem? Det er vigtigt, at du handler hurtigt og kender de forskellige parters roller, både redningsberedskabet  og miljømyndighedens. Kurset er bygget op om 6 realistiske situationer (cases), der omhandler udslip af miljøfarlige stoffer til jorden, vandløb eller kystområder. Det kunne være gylle, olie, eller giftige kemikalier.På kurset fortæller politiet også om deres rolle og opgaver i forbindelse med akutte forureninger.
Husk at tage din indsatsleder med på kurset!
Målgruppe: Den erfarne miljøvagt, der er med i en kommunal miljøvagt ordning og ansatte i de kommunale brand– og redningsberedskaber. Da samarbejdet mellem miljømedarbejderne og redningsberedskabet er meget væsentligt, kan det med baggrund i en fælles forståelse være relevant, at den enkelte kommune deltager med både en medarbejder fra miljøafdelingen og en fra redningsberedskabet.
Se program
29. september 2020
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og præsentation
  Bjarne Neermann og Suna Rokkjær
10:00 Organisering på skadestedet
  - Myndigheder
- Lovgivning
- Ledelse på skadestedet
- Dokumentation
  Bjarne Neermann og Morten Bujakewitz
10:45 Pause
11:00 Case 1
  Sten Bøgild Frandsen
12:00 Frokost
13:00 - efterfølgende teori og debat
  Sten Bøgild Frandsen
13:45 Case 2
  Sten Bøgild Frandsen
15:00 Kaffepause
15:30 - efterfølgende teori og debat
  Sten Bøgild Frandsen
16:15 Pause
16:30 Case 3
  - Afgrænsning mellem den beredskabsmæssige og den miljømæssige akutfase
  Sten Bøgild Frandsen
18:00 - efterfølgende teori
  Sten Bøgild Frandsen
19:00 Middag
21:00 Øl/vand og socialt samvær
30. september 2020
08:30 Case 4
  Morten Bujakewitz og Jens E. Pedersen
09:30 - efterfølgende teori om VFK (Værnsfælles Forsvarskommando)
  Jens E. Pedersen og Morten Bujakewitz
10:00 Pause
10:15 Case 5
  Brand på landbrugsejendom, håndtering af slukningsvand og efterfølgende jordforurening
  Peter Thomassen
11:15 - efterfølgende teori
  Peter Thomassen
12:00 Frokost
13:00 Case 6
  Kemikalieuheld, evt. lastbiluheld eller toguheld
  Bjarne Neermann
14:00 - efterfølgende teori
15:00 Kaffe og evaluering af kurset
  Bjarne Neermann og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
 

Vi forudsætter, at du har en viden svarende til kurset ”Miljøvagten - miljøuheld i jord og vand”

Da kurset er bygget op omkring samarbejdet mellem miljøvagten og beredskabet opfordres du (miljøvagt), til at tage din indsatsleder med på kurset.
Undervisere
Kursusledelse
• Beredskabschef Bjarne Neermann, Sønderborg Kommune
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
Undervisere
• Vicepolitiinspektør Morten Bujakewitz, Midt- og Vestjyllands Politi
• Miljøtekniker Sten Bøgild Frandsen, Kolding Kommune
• Beredskabschef Bjarne Neermann, Sønderborg Kommune
• Skibsfører Jens E. Pedersen, Maritime Assistance Service (MAS)
• Biolog Peter Thomassen, Kolding Kommune
18132
Miljøvagt og beredskab på skadesstedet
29. september 2020 til
30. september 2020
Tilmeldingsfrist: 28. august 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde