Miljøvagt og beredskab på skadesstedet

Du er miljøvagt eller ansat i det kommunale brand– og redningsberedskab og står med en akut forurening: Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem? Det er vigtigt, at du handler hurtigt og kender de forskellige parters roller, både redningsberedskabet  og miljømyndighedens. Kurset er bygget op om 6 realistiske situationer (cases), der omhandler udslip af miljøfarlige stoffer til jorden, vandløb eller kystområder. Det kunne være gylle, olie, eller giftige kemikalier.På kurset fortæller politiet også om deres rolle og opgaver i forbindelse med akutte forureninger.
Husk at tage din indsatsleder med på kurset!
Målgruppe: Den erfarne miljøvagt, der er med i en kommunal miljøvagt ordning og ansatte i de kommunale brand– og redningsberedskaber. Da samarbejdet mellem miljømedarbejderne og redningsberedskabet er meget væsentligt, kan det med baggrund i en fælles forståelse være relevant, at den enkelte kommune deltager med både en medarbejder fra miljøafdelingen og en fra redningsberedskabet.
Se program
25. september 2019
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og præsentation
  Bjarne Neermann og Suna Rokkjær
10:00 Organisering på skadestedet
  - Myndigheder
- Lovgivning
- Ledelse på skadestedet
- Dokumentation
  Bjarne Neermann og Mikael Larsen
10:45 Pause
11:00 Case 1
12:00 Frokost
13:00 - efterfølgende teori og debat
  Sten Bøgild Frandsen
13:45 Case 2
  Sten Bøgild Frandsen
15:00 Kaffepause
15:30 - efterfølgende teori og debat
  Sten Bøgild Frandsen
16:15 Pause
16:30 Case 3
  - Afgrænsning mellem den beredskabsmæssige og den miljømæssige akutfase
  Sten Bøgild Frandsen
18:00 - efterfølgende teori
  Sten Bøgild Frandsen
19:00 Middag
21:00 Øl/vand og socialt samvær
26. september 2019
08:30 Case 4
  Mikael Larsen
09:30 - efterfølgende teori om VFK (Værnsfælles Forsvarskommando)
10:00 Pause
10:15 Case 5
  Peter Thomassen og Bjarne Neermann
11:15 - efterfølgende teori
  Peter Thomassen
12:00 Frokost
13:00 Case 6
  Bjarne Neermann
14:00 - efterfølgende teori
15:00 Kaffe og evaluering af kurset
  Bjarne Neermann og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
 

Vi forudsætter, at du har en viden svarende til kurset ”Miljøvagten - miljøuheld i jord og vand”

Da kurset er bygget op omkring samarbejdet mellem miljøvagten og beredskabet opfordres du (miljøvagt), til at tage din indsatsleder med på kurset.
Undervisere
Kursusledelse
• Beredskabschef Bjarne Neermann, Sønderborg Kommune
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
Undervisere

• |Politikommissær
• Miljøtekniker Sten Bøgild Frandsen, Kolding Kommune
• Larsen|Mikael|Østjyllandspoliti Mikael Larsen
• Beredskabschef Bjarne Neermann, Sønderborg Kommune
• Biolog Peter Thomassen, Kolding Kommune
18048
Miljøvagt og beredskab på skadesstedet
25. september 2019 til
26. september 2019
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde