Miljøstyrelsens temadag om husdyrregulering

Dette er et arrangement fra Miljøstyrelsens Landbrugsteam

Dette er Miljøstyrelsens eget arrangement, der udbydes gratis for interesserede.

Miljøstyrelsen inviterer til temadag for kommunale husdyrsagsbehandlere og for landbrugets miljøkonsulenter, om aktuelle emner i husdyrreguleringen. Temadagen holdes i Aalborg den 4. december, i Kolding den 5. december og i Sorø den 13. december. Alle dage starter kl. 9 og slutter med frokost kl 12.30.
På møderne vil følgende emner blive belyst:
Husdyrgodkendelser:
· Miljøkonsekvensrapporten, hvem skal lave hvad og hvordan vurderer man konsekvenser for miljø, natur og mennesker
· Fastlæggelse af produktionsarealet
· Kortgrundlag: MiljøGis, Danmarks Arealinformation og husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgødning:
· Tilsyn – fokus på ændringer
· Uoverdækket mødding, kompost, mellemoplag

Generelt:
· Snitflade planloven/husdyrloven
· Revurderinger
· Hvordan arbejder MST og hvad er vores rolle.

Det endelige program er endnu ikke fastlagt, hvorfor der stadig kan ske justeringer af indholdet. Det endelige program vil blive offentliggjort i starten af november.


Målgruppe: Kommunale medarbejdere, der arbejder med miljøgodkendelse af og tilsyn med husdyrbrug, samt landbrugskonsulenter og øvrige rådgivere i branchen.
Se program
4. december 2018
09:00 Registrering og kaffe
09:30 Velkommen
09:40 Fastlæggelse af produktionsarealer
10:30 Pause
10:45 Miljøkonsekvensrapport
11:15 Kortgrundlaget
11:30 Pause
11:40 Revurderinger
11:50 Snitfladen planloven/husdyrloven Husdyrgødning
12:00 Tilsyn
12:30 Spørgsmål fra salen og tak for i dag
12:45 Frokost
17901
Miljøstyrelsens temadag om husdyrregulering
4. december 2018
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, Aalborg
Pris: 0,- kr. ekskl. moms.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde