Miljøgodkendelser industri

Har du brug for en grundlæggende viden om miljøgodkendelse af industrivirksomheder? Så er her kurset for dig.
Vi giver dig overblik over hele sagsgangen fra selve ansøgningen, sagsbehandlingen og udarbejdelsen til annonceringen af den endelige afgørelse.
Vi har fokus på, hvordan godkendelsen skal håndhæves. Du får både den juridiske og den administrative vinkel på hele godkendelsesproceduren.
En erfaren kommunal medarbejder, der arbejder med miljøgodkendelser til dagligt, fortæller dig om fastsættelse af vilkår. Undervisningen tager afsæt i Miljøstyrelsens vejledninger på området.
Kurset veksler mellem teori, gruppearbejde og erfaringsudveksling. Du får mulighed for at diskutere nogle konkrete problemstillinger, som du evt. står med i dit daglige arbejde.
Målgruppe: Miljømedarbejdere i kommuner og staten, der arbejder med eller skal til at arbejde med miljøgodkendelser. Miljømedarbejdere fra private virksomheder og rådgivere kan også have glæde af kurset. Kurset er grundlæggende og er derfor velegnet til helt eller forholdsvis nye medarbejdere.
Se program
11. november 2020
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst
  Annette Vesterager og Mads Kobberø
09:45 Indledning
  Mads Kobberø
10:00 Godkendelsesbekendtgørelsen inkl. bilag
10:45 Hvornår indtræder godkendelsespligten?
  Mads Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Godkendelsesansøgningen
  Nogle forvaltningsretlige forhold knyttet til behandlingen af godkendelsesansøgningen
  Mads Kobberø
14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
15:45 Gruppearbejde
  Mads Kobberø
16:45 Rammerne for vilkårsfastsættelsen
  Mads Kobberø
17:45 Præsentation af ”retssagen”
  Mads Kobberø
18:00 Middag
19:30 Retssag
  Mads Kobberø
21:00 Socialt samvær med en øl eller vand
12. november 2020
08:00 Godkendelsesansøgningen
  - Er sagen fuldt oplyst?
- Væsentlige miljøforhold
- Faglige vurderinger
  Britt Tang Pedersen
08:30 Vilkårsfastsættelsen
  - Forskellige godkendelsestyper og brancher
- Standardvilkår eller individuelle vilkår
- Hvad skal der stilles vilkår om?
  Britt Tang Pedersen
09:45 Kort pause
10:00 Konkrete vilkår
  - Specifikke miljøforhold
- Vejledninger, orienteringer, praksis mv.
- Introduktion til cases, gruppearbejde
  Britt Tang Pedersen
11:00 Gruppearbejde
  Britt Tang Pedersen
12:00 Frokost
13:00 Gruppearbejde - opsamling
  Britt Tang Pedersen
13:30 Brugerbetaling
  Mads Kobberø
14:00 Håndhævelse af miljøgodkendelsen
  Mads Kobberø
15:30 Afslutning og evaluering
  - herunder kaffe og kage
  Annette Vesterager og Mads Kobberø
15:45 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
• Miljørådgiver Britt Tang Pedersen, AVEL
18150
Miljøgodkendelser industri
11. november 2020 til
12. november 2020
Tilmeldingsfrist: 9. oktober 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde