Miljøgodkendelse af husdyrbrug

IE-direktiv eller emission over eller under 3.500 kg NH3-N er bestemmende for om husdyrbruget ved ændringer eller udvidelser skal have en miljøgodkendelse eller ej.

Produktionstilladelsen/produktionsrammen fastsættes nu i form af produktionsarealer, dyretype, staldtype og evt. teknologi.

Ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen af husdyrbrug skal der stadig vurderes på ammoniak, lugt, støj, støv, fluer samt påvirkninger af landskabet. Anvendelse af stipladsmodellen og et samlet ammoniakemissionskrav medfører anvendelse af nye datasæt for konkrete vurderinger samt nye typer af vilkår.

Kurset veksler mellem faglige indlæg og gruppearbejde, så du får sat din nye viden i perspektiv og afprøvet den i praksis.

Målgruppe: Kurset er for dig, der skal lave miljøgodkendelser af husdyrbrug efter ny husdyrgodkendelseslovgivning. Sagsbehandlere, rådgivere og undervisere, der er beskæftiget på landbrugsområdet kan alle have stor glæde af kurset.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indeholder anlægsregulering af husdyrbrug, der er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugslovens §16 a og § 16 b. Den ny anlægsregulering er bygget op om stipladsmodellen, hvor produktionsrammen bliver udtrykt i m2 produktionsareal. Opgørelse af produktionsareal og oversættelse af eksisterende tilladelser/godkendelser til nudrift i kommende ansøgninger kan være en udfordring, samtidig med at dyrenhedsbegrebet forsvinder og der introduceres begreber som 8 års drift og flexgrupper.
Kurset har til formål at skabe et fortsat flow i udarbejdelsen af miljøgodkendelser/tilladelser til husdyrbrug.
Kurset veksler mellem korte oplæg, opgaveløsning i husdyrgodkendelse.dk og dialog i plenum.
Deltagere skal have login til husdyrgodkendelse.dk, enten som ansøger eller kommunal sagsbehandler.
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
• Biolog Christina Thorslev Pedersen, Herning Kommune
Undervisere
• AC-tekniker Mette Baadegaard, Miljøstyrelsen
• Heidi Birch Wentzlau, SvineRådgivningen
• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura
• Agronom Anita Carøe Henningsen, Miljøstyrelsen
• Biolog Christina Thorslev Pedersen, Herning Kommune
18013
Miljøgodkendelse af husdyrbrug
22. april 2020 til
23. april 2020
Tilmeldingsfrist: 20. marts 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde