Miljøfarlige stoffer i bygninger

Miljøfarlige stoffer som PCB (Polychlorede biphenyler), asbest og tungmetaller er nogle af verdens farligste miljøgifte, og i bygninger kan de udgøre et helbredsproblem.

Vi kigger på, hvordan man screener sin bygningsmasse for miljøfarlige stoffer og undersøger om tilstedeværelse af dem. Vi kigger nærmere på aktionsværdierne og diskuterer, hvornår det er nødvendigt at reducere miljøgifte i indeklimaet.

I mange tilfælde vil en egentlig renovering være nødvendig for at kunne reducere miljøfarlige stoffer i bygningen tilstrækkeligt. Vi kigger også på de praktiske og økonomiske overvejelser, der er ved at bortskaffe miljøfarligt byggeaffald.

Der er tid til at stille spørgsmål og udveksle erfaringer i løbet af dagen.

Målgruppe: Kommunale medarbejdere, ansatte i boligforeninger og ejendomsbesiddere, der støder på problemer med miljøfarlige stoffer, herunder PCB, asbest og tungmetaller, i bygninger. Rådgivere, arkitekter og andre, der ønsker mere viden om miljøfarlige stoffer i bygninger.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Her ser vi på, hvad du stiller op med bygninger, der rummer miljøfarlige stoffer. I forbindelse med renoveringer og nedbrydning dukker der fx PCB, asbest og tungmetaller op.

Vi kigger på, hvordan du finder de miljøfarlige stoffer, hvornår du skal fjerne dem, og hvordan du fjerner dem.

PCB har været brugt i byggematerialer som blandt andet elastiske fugemasser, kantforsegling på termoruder, maling og lak, bly har været almindeligt brugt i malinger, asbest i lofter, og der kan også findes chlorerede stoffer i bygninger. Der er således mange problematiske stoffer at forholde sig til.

PCB i indeluften kan udgøre et helbredsproblem, ligesom asbest i lofter kan være det. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan du screener din bygningsmasse for de miljøfarlige stoffer og hvordan du konkret undersøger om fx PCB eller bly er til stede. Vi kigger nærmere på, hvilke grænseværdier, der findes for forskellige stoffer, og vi diskuterer, hvornår det er nødvendigt at reducere eller fjerne stofferne fra bygningerne.

Vi kigger også på bortskaffelsen af byggeaffald med et indhold af miljøfarlige stoffer, og hvilke praktiske og økonomiske overvejelser, du skal gøre dig.

Der er tid til at stille spørgsmål og udveksle erfaringer i løbet af dagen.
Undervisere
Kursusledelse
• Kvalitets- og miljøchef Richard Kristensen, Kingo Karlsen A/S
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Miljøteknolog Jesper Arent Andersen, Kingo Karlsen A/S
• Kvalitets- og miljøchef Richard Kristensen, Kingo Karlsen A/S
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
• Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab
• Sektionsleder Rune Østergaard Haven, Teknologisk Institut
18249
Miljøfarlige stoffer i bygninger
8. juni 2021 til
9. juni 2021
Tilmeldingsfrist: 7. maj 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 8100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde