Masterclass i udarbejdelse af potentialekort

Få et potentialekort for din kommunes interesseområde

Vi samarbejder med dig om at udarbejde et potentialekort for din kommunes interesseområde. I processen vil vi tage dig i hånden hele vejen fra de rå data til udarbejdelsen af et færdigt potentialekort.

Vi garanterer dig, at du ikke blot får inspiration, men at du efter endt kursus forstår hele processen og at du får udarbejdet et potentialekort af højeste kvalitet.

Vi slipper dig ikke før vi er i mål.
Målgruppe: Medarbejdere, der arbejder med interaktionen mellem grundvand og overfladevand, LAR og kloaksaneringer i kommuner, regioner og forsyninger, samt rådgivere. Man skal ikke være data- eller GIS-haj for at deltage.
Se program
22. oktober 2019
08:45 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkomst og præsentation
  Dion Nørgaard, Jacob Birk Jensen og Ole Munch Johansen
09:30 Trin 1: Udvælgelse af data
  Grundlæggende hydrogeologi, der er nødvendigt for udarbejdelse af potentialekort
Nødvendige GIS analyser
- Udvælgelse af data
- Udtræk af Jupiterdatabasen - pejledata
- Vurdering og validering af data
- Bruttoset af pejlepunkter
  Jacob Birk Jensen
12:00 Frokost
13:00 Trin 2: Fordeling af pejlinger på magasiner
  Tryk og potentialer
- Hvilke magasin repræsenterer pejlingerne?
- Laggrænser mellem magasiner
- Hydrostatigrafisk model
- Pejlepunkter fordeles på magasiner
  Jacob Birk Jensen
15:00 Kaffe, te og kage
15:15 Fordelinger af pejlinger på magasiner - fortsat
18:00 Middag
19:15 Fordeling af pejlepunkter på magasiner - fortsat
20:00 Uformel erfaringsudveksling i Dråben
23. oktober 2019
08:15 Trin 3: Find dine støttepunkter
  Interpoleringsmetoder
- Anvendelse af kyster og vandløb
- Anvendelse af faglige vurderinger
  Jacob Birk Jensen
10:00 Trin 3.1: Interpoler uden støttepunkter
  - Anvendelse af støttepunkter langs vandløb
- Hydraulisk kontakt?
  Jacob Birk Jensen
11:00 Trin 3.2: Find lerlagets tykkelse over magasin
  - Estimering/beregning af overliggende lerlag
  Jacob Birk Jensen
12:00 Frokost
13:00 Trin 3.3: Udvælgelse af strækninger med støttepunkter
  - Støttepunkter ved vandløb
- Støttepunkter ved kystlinjen
- Kystnære pejlinger og geologi
- Anvendelse af faglige vurderinger
- Koter
- Anvendelse af terrænmodel
  Jacob Birk Jensen
14:45 Kaffe og kage
15:00 Trin 4: Interpoler potentialekort med pejledata og støttepunkter
  - Interpoleringsmetoder - IDW metoden
  Jacob Birk Jensen
17:45 Middag
19:00 Tur i AQUA
20:00 Uformel erfaudveksling i Dråben
24. oktober 2019
08:15 Trin 5: Manuel tildeling
  - Manuelle tilretninger af det maskinkonstruerede potentialekort
- Indtegning af grundvandsskel
- Indtegning af strømpile
  Jacob Birk Jensen
10:00 Trin 6: Tilretning af potentialekort
12:00 Frokost
12:45 Opsamling på det videre forløb
  Jacob Birk Jensen
14:30 Kaffepause
14:45 Afrunding og evaluering
  Jacob Birk Jensen og Dion Nørgaard
15:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Partner WatconC ApS Jacob Birk Jensen
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Partner WatconC ApS Jacob Birk Jensen
• Civilingeniør Ole Munch Johansen
17925
Masterclass i udarbejdelse af potentialekort
22. oktober 2019 til
24. oktober 2019
Tilmeldingsfrist: 20. september 2019
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 10900,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde