Maskinel vedligeholdelse af vandløb

På dette kursus lærer du om, hvor man med fordel kan bruge hvilke maskiner i vandløbsvedligeholdelsen, og hvor man bør overveje en manuel vedligeholdelse. Vi sætter fokus på maskinens fordele og ulemper, teknikker og hvad du skal være opmærksom på, når du udfører vedligeholdelsen. Vi ser på hvilke kompetencer der kendetegner den gode maskinfører, og hvilket grej der skal være til rådighed og hvordan du bør vedligeholde det.

Målgruppe: Alle kommunalt og privat ansatte maskinførere, der udfører vandløbsvedligeholdelse i offentlige og/eller private vandløb
Se program
24. september 2020
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Mogens Christensen og Suna Rokkjær
09:30 Grødeskæring
  Bo Levesen og Mogens Christensen
10:30 Grødeoptagning
  Mogens Christensen og Bo Levesen
11:30 Grødeoptagningsplads
  - Indretning
- Opmærksomhedspunkter
  Mogens Christensen
12:00 Frokost
12:30 Fælles ekskursion
  Hvor der skæres med:
- Mejekurv, generelt hvad den kan og dens begrænsninger
- Grødeskæringsbåd, generelt hvad den kan og dens begrænsninger
  Mogens Christensen
16:45 Pause
17:30 Middag
18:30 Maskinpleje og vedligeholdelse
  Mogens Christensen og Claus Danefeldt Clemmensen
21:00 Uformel erfaudveksling
25. september 2020
08:00 Opsamling på dag 1
  Mogens Christensen og Bo Levesen
08:15 Arbejdsmiljø og sikkerhed
  - Risici på arbejdspladsen og hvordan du forebygger dem ex. ergonomi, maskinsikkerhed, støj og vibrationer
- Risikoadfærd/-vurdering, og arbejdspladsvurdering
- Weils syge, skovflåt og Bjørneklo
  Brian Foldager Larsen
10:30 Vandløbslovgivning
  - Vandløbsloven
- Vandløbsmålsætning
- Vandløbsregulativer
  Bo Levesen
11:30 Frokost
12:30 Livet i vandløbet - ekskursion
  - Planter, smådyr og fisk
- Grødeskærings betydning for livet i vandløbet
- Eksempler på miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse
  Bo Levesen
15:30 Opsamling
  - Evaluering
- Kaffe og kage
  Mogens Christensen og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Teamleder Mogens Christensen, Vejle Kommune
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
Undervisere
• Teamleder Mogens Christensen, Vejle Kommune
• Konsulent Claus Danefeldt Clemmensen, Danske Maskinstationer og Entreprenører, DM&E
• Seniorkonsulent og ergoterapeut Brian Foldager Larsen, ArbejdsmiljøCentret A/S
• Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune
18103
Maskinel vedligeholdelse af vandløb
24. september 2020 til
25. september 2020
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Vingsted - Hotel & Konferencecenter
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde