Luftforurening og lugt

Mangler du overblik over reglerne om luftforurening og lugt for danske virksomheder? Så er dette kursus for dig.

Du får en grundig basisviden, så du kan forklare reglerne for de virksomheder, du er i kontakt med.

Du får en forståelse for, hvad formålet er med en massestrømsgrænse, baggrunden for og formålet med VOC-bekendtgørelsen. Hvorfor der er forskel på grænseværdier i arbejdsmiljø og B-værdier, og for Danmarks forpligtelser over for EU, og hvordan det påvirker kravene til virksomhederne.

Herudover får du viden om teknikker til begrænsning af luftforurening og lugt, hvor effektive de er og priserne på markedet.

Kurset er en blanding af teori og små regneøvelser. Øvelserne sikrer, at du forstår de emner, der er gennemgået. På den måde får du fuld udbytte af kurset.
Målgruppe: Medarbejdere, som fører tilsyn med, og som udarbejder miljøgodkendelser for virksomheder, der udleder luftforurenende stoffer og lugt.
Se program
3. september 2020
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  Knud Erik Poulsen og Annette Vesterager
09:00 Velkomst og præsentation
09:30 Basisviden og overblik
  - Kilder
- Stoffer og virkninger
- Lokale og globale effekter
  Knud Erik Poulsen
10:20 Sekundær forurening
  - NOx, ozon og smog
  Knud Erik Poulsen
10:50 Kort pause
11:00 EU's direktiver, formål og virkninger
  Knud Erik Poulsen
11:45 Vigtige begreber og definitioner
  Knud Erik Poulsen
12:15 Frokost
13:15 De danske reguleringer
  - Luftvejledningen
- B-værdivejledningen
- Lugtvejledningen mv.
  Knud Erik Poulsen
13:45 Spredningsberegner for flere stoffer
  Knud Erik Poulsen
14:10 Pause
14:20 Håndtering af diffuse kilder
  Knud Erik Poulsen
14:45 Effekt af afkasthøjder, bygningshøjder mv.
  Knud Erik Poulsen
15:15 Pause med kaffe, te, frugt og kage
15:45 Luftrensningsmetoder
  - Effektivitet
- Investering- og driftsomkostninger
  Knud Erik Poulsen
16:15 Spørgsmål og opsamling
  Knud Erik Poulsen
16:45 Afslutning og evaluering
  Knud Erik Poulsen og Annette Vesterager
17:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Chefrådgiver Knud Erik Poulsen, Sweco Danmark A/S
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Chefrådgiver Knud Erik Poulsen, Sweco Danmark A/S
18105
Luftforurening og lugt
3. september 2020
Tilmeldingsfrist: 31. juli 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde