Lokalplankataloget

Kreative muligheder i lokalplanlægningen

Har du brug for input og idéer til at give din lokalplan et mere kreativt udtryk? Så kom og få inspiration til de store muligheder, der er i lokalplanlægningen.
Vi lærer dig at udnytte planlovens vide rammer for lokalplanlægning, så din næste lokalplan får en større kreativ kvalitet.
Mange tror, at lokalplaner kun er teknisk-juridiske dokumenter, men de kan være meget mere end det, når blot du begrunder det. Der er store kreative muligheder i lokalplanlægningen, hvis man lærer at udnytte de vide rammer i Planlovens §15 og dermed bruger lokalplankatalogets mange facetter.
Vi dykker ned i lokalplankataloget og arbejder i workshops med en fiktiv lokalplans konkrete indhold på baggrund af kataloget .Dette er ikke et lov- juratungt kursus, men et kreativt kursus.
Målgruppe: Medarbejdere i kommunernes planafdelinger, private rådgivere og andre, der ønsker mere viden om lokalplaner og deres udformning. Vi forudsætter, at du har viden svarende til vores kursus Lokalplaner.
Se program
14. november 2019
09:00 Ankomst og morgenmad
09:20 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Carsten Maegaard
09:45 Introduktion til lokalplankataloget
  - Hvad står der i PL §15?
- Muligheder og begrænsninger
  Carsten Maegaard
10:30 Kaffepause
10:40 Lokalplanlægning i praksis
  - Eksempler på hvad der kan lade sig gøre i en nyudstykning, i eksisterende, bevaringsværdigt byområde og i et sommerhusområde
- Den fysiske planlægning
- Det politiske system
- Skrevne og uskrevne regler
- Begrundelse ved restriktioner
  Carsten Maegaard
11:40 Opstart på gruppearbejde om lokalplanlægning
  Samarbejde i på forhånd sammensatte grupper
  Carsten Maegaard
12:30 Frokost
13:15 Gruppearbejde - casesopgave i små grupper
  - Gruppearbejde suppleret med korte indlæg fra Carsten Maegaard om udstykning, vejbygning og klimatilpasning
- Udarbejdelse af et lokalplanprojekt på baggrund af detaljeret kortmateriale
- Arbejde med lokalplanteksten
- Muligheder for borger- og politikerinddragelse?
  Carsten Maegaard
15:00 Kaffepause - kagebord i Dråben
15:30 Fortsættelse og afrunding af gruppearbejde
  Carsten Maegaard
16:00 Præsentation og evaluering af gruppernes projekter
  Carsten Maegaard
16:50 Afrunding og evaluering af kurset
  Carsten Maegaard og Annette Vesterager
17:00 Kurset er slut
Uddybende oplysninger
Baggrund
Lokalplanlægningen er med den nye Planlov en af kommunernes vigtigste arbejdsredskaber. Fra borgere, politikere og virksomheder er der store forventninger til, at gennesigtigheden af en lokalplan forbedres og sagsbehandlingstiden for påbegyndelse af et projekt nedsættes. Det er derfor yderst vigtigt, at selve lokalplanlægningen er i top.
Undervisere
Kursusledelse
• Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a.
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a.
17947
Lokalplankataloget
14. november 2019
Tilmeldingsfrist: 11. oktober 2019
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde