Lokalplaner

Har du brug for viden om lokalplaner? Et kompliceret område hvor erfaringen er, at det ofte er her, at det går galt. Så er dette kursus for dig.
Her får du styr på de juridiske krav, der er til lokalplaner. Vi dykker ned i den juridiske fortolkning af lovbestemmelserne på området ved hjælp af praktiske eksempler, som for eksempel afgørelser fra Planklagenævnet og domstolene. Vi ser på forskellige lokalplantyper og hvornår de bruges. De erfarne undervisere kommer med eksempler på ”den gode lokalplan” og typiske faldgruber i lokalplanprocessen. Der er også afsat tid til erfaringsudveksling og debat.
Målgruppe: Medarbejdere i kommunernes planafdelinger, private rådgivere og andre, der ønsker mere viden om lokalplaner og deres udformning. Det forudsættes, at deltagerne har et vist kendskab til planlovens regler.
Se program
19. april 2021
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:15 Velkomst og præsentation
  Annette Vesterager og Jens Flensborg
09:30 Introduktion og indledning om planlovens særtræk
  Jens Flensborg
10:15 Kort overblik over plansystemet
  - Planlovens særtræk og rammestyring
- Indsigelser mod lokalplanforslag
  Jens Flensborg
10:45 Kort pause
11:00 Lokalplanret og lokalplanpligt
  - Kort om lokalplanprocessen
- Kort om udbygningsaftaler: hvad er det og hvornår kan de bruges?
  Jens Flensborg
12:30 Frokost
13:30 Miljøvurdering af lokalplanforslag i praksis
  Mette Hilsløv Hummelshøj
14:30 Kagebord
15:00 Lokalplantyper – styrker og svagheder
  - Ramme-, projekt- og temalokalplaner
  Mette Hilsløv Hummelshøj
16:00 Kort pause
16:15 Lokalplanens indhold og generelt om lokalplaners bindende virkning
  Jens Flensborg
18:00 Middag
19:30 Case
21:00 Kollegialt samvær
20. april 2021
08:00 Introduktion om lokalplankataloget i PL § 15, stk. 2
08:15 Lokalplanlægning i praksis
  - Eksempler, Lokalplankataloget i § 15
  Carsten Maegaard
09:00 Kort pause
09:10 Lokalplanlægning i praksis - fortsat
  Carsten Maegaard
10:00 Pause
10:15 Gruppeopgave om lokalplanlægning
  Carsten Maegaard
11:30 Lokalplanens retsvirkninger og forbud efter § 14
  Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
12:00 Frokost
13:00 Dispensation fra lokalplaner
  - Hvornår kan der dispenseres?
- Planens principper, praksis og formelle regler
  Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
14:00 Servitutter og lokalplanlægning
  Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
15:00 Overtagelsespligt og kort om ekspropriation
  - Overtagelsespligt ved udlæg til offentligt formål (§ 48)
- Nedrivningsforbud (§ 49)
- Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner (§47)
  Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
15:30 Afrunding, evaluering og kagebord
  - kagebord i Dråben
  Jens Flensborg og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater
• Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Advokat Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater
• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater
• Planlægger Mette Hilsløv Hummelshøj, Viborg Kommune
• Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a.
18282
Lokalplaner
19. april 2021 til
20. april 2021
Tilmeldingsfrist: 19. marts 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 8100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde