Legionella i varmtvandssystemer

Her lærer du, hvordan du kan forebygge eller afhjælpe legionella-forekomster i dine varmtvandssystemer. Du får baggrundsviden om legionellas biologi. Vi tager fat på, hvordan du bedst forebygger, at legionella-bakterier opformeres i dine brugsvandsanlæg. Eksperter fortæller om hvilke metoder, der kan bekæmpe legionella. En boligforening fortæller om deres forebyggende indsats mod legionella. Der er selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål og netværke med de andre deltagere i løbet af dagen. Målgruppe: Varmemestre, bygningsinspektører og andre, der arbejder med varmtvandssystemer i offentlige institutioner (plejehjem, skoler, svømme- og idræts-haller) og boligforeninger. Bygningsmedarbejdere i de tekniske forvaltninger og rådgivere.
Se program
29. oktober 2020
09:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:45 Velkomst og præsentation
  Suna Rokkjær
10:00 Intro til Legionella
  - Status på Legionella udbrud
- Tilstedeværelse af Legionella
- Sundhedsmæssig påvirkning
- Betydningen af biofilm
- Måle– og analysemetoder
  Søren Anker Uldum
10:45 Pause
11:00 Intro til Legionella - fortsat
  - Ny Rørcenter-anvisning 017: Legionella
- Risikoanalyse i forbindelse med installationer
  Leon Steen Buhl
11:30 Indretning og drift af varmtvandssystemer
  - Sådan kan du forebygge legionella
  Michael Berg
12:00 Frokost
13:00 Indretning og drift af varmtvandssystemer -fortsat
  Diana Torkelund
13:30 Bekæmpelse af legionella
  - Hvilke metoder findes?
- Fordele og ulemper
- Omkostninger: Installation og drift
- Erfaringer med bekæmpelse
  Diana Torkelund
14:15 Pause
14:30 Erfaringer fra kommuner
  - Derfor og sådan forebygger vi legionella!
  Jesper Buchhardt
15:30 Afrunding og evaluering
  - Kaffe, te, kage og frugt
  Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
Undervisere
• Teknisk konsulent Michael Berg, Krüger A/S
• Ingeniør Jesper Buchhardt, Silkeborg kommune
• Seniorkonsulent Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut
• Salgsingeniør Diana Torkelund, Krüger aquacare
• Fagchef Søren Anker Uldum, Statens Serum Institut
18136
Legionella i varmtvandssystemer
29. oktober 2020
Tilmeldingsfrist: 25. september 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde